WWW.CHFPN.PL

Archiwum wydarzeń


ODBYŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2012r:

Wykłady prof. Richarda Carharta
z Uniwersytetu Stanu Illinois, Chicago 


Wykład współorganizowany z Gdańskim Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza:

"Nauka a zjawiska nadprzyrodzone"

8 października 2012, godz. 17.00
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
ul. Fiszera 14, Gdańsk


Wykład współorganizowany z Ruchem Akademickim Pod Prąd

„Czy nauka zabiła cuda”

9 października (wtorek)  godz. 18:00
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a
sala 140

   Nauka daje nam coraz pełniejsze zrozumienie świata wokół nas. Przedstawiane są naukowe odpowiedzi na pytania o pochodzenie Ziemi, życia, ludzi - czy też dotyczące dalszych losów Wszechświata. Może się więc wydawać, że coraz mniej miejsca zostaje dla idei świata nadprzyrodzonego, Boga, aniołów... Niektórzy twierdzą, że "nauka pogrzebała nadprzyrodzoność" Wykład ten omawia silne i słabe strony takiego poglądu - odnosząc się do osiągnięć nauki i do jej przyszłych perspektyw.Wykład współorganizowany z Instytutem Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie

"Racjonalność materializmu a racjonalność chrześcijaństwa"

10 października 2012r. o godz. 18:00
Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, Aula 412
Kraków

"Walczący ateiści" jak Richard Dawkins i Christopher Hitchins zdecydowanie twierdzą, że tylko światopogląd materialistyczny ma racjonalny fundament. Utrzymują, że nauka jest jedynym źródłem wiedzy i to ona daje prawdziwie racjonalne podstawy ludzkiego życia. Na ile racjonalne są takie twierdzenia? Czy oprócz empirycznej naukowej wiedzy istnieją inne jej źródła? Czy zbudowany w oparciu o Pismo święte światopogląd chrześcijański domaga się zawieszenia rozumu - a może przeciwnie - daje on bardziej przekonujący, racjonalny opis świata i ludzkiego życia?


Gliwice, Politechnika Śląska
Aula 450, Wydział Górnictwa i Geologii

Jak odkrycie tzw. “boskiej cząstki” (bosonu Higgsa) wpływa na pojmowanie Boga?

11 października 2012r, godz. 15:00

   Kilka miesięcy temu naukowcy korzystający z Wielkiego Zderzacza Hadronów w Szwajcarii donieśli o prawdopodobnym odkryciu „bozonu Higgsa”, często nazywanego w mediach  „boską cząstką”. Jej poszukiwania trwały trzydzieści lat przy zaangażowaniu ponad tysiąca naukowców. Wykładowca najpierw omówi czym jest bozon Higgsa i dlaczego uważano, że powinien istnieć. Później przedstawi jak doszło do tego, że został nazwany „boską cząstką” i jaki komunikat niesie taka nazwa. Na koniec podda analizie ewentualne duchowe implikacje tego odkrycia – i jak odnoszą się one do tradycyjnych (na przykład chrześcijańskich) przekonań religijnych.


Archiwum wykładów i spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.

Archiwum nie obejmuje konferencji ChFPN - informacje o nich dostępne są w dziale "Konferencje".

Niebieską czcionką oznaczone są te wydarzenia, o których dostępne jest więcej informacji w naszym serwisie.

(Archiwum za ostatnie lata w trakcie uzupełniania)


Rok 2009/10

Warszawa, 18 XI 2009 - spotkanie na temat rozwoju kwalifikacji nauczycieli akademickich:
   Prof. Czesław Grabarczyk - "Wnioski z debaty prasowej Wyższa Szkoła Wstydu - odpowiedzialność nauczycieli akademickich za stan szkolnictwa wyższego"  oraz dyskusja na temat interpretacji ewangelicznej przypowieści o talentach

Poznań, 28 X 2009 - prof. Richard Carhart - "Czy nauka wyklucza zdarzenia nadnaturalne"

Poznań, 27 X 2009 - prof. Richard Carhart - "Czego uczymy się o Bogu, prowadząc badania naukowe"

Gdańsk, 26 X 2009 - prof. Richard Carhart - "Czy nauka wykazała relatywizm zasad moralnych?"

Kraków, 22 X 2009 - spotkanie w Klubie Inteligencji Katolickiej - Marian Koraszewski: "Z historii Arki Pana"

Warszawa, 21 X 2009 - prof. Richard Carhart - "Nauka w obronie wiary - istota i wartość naukowej apologetyki"


Rok 2008/09

Warszawa, 8 V 2009 - Dr Jefrey Breshears - "Dziesięć książek, które wywarły najgorszy wpływ na historię świata"

Warszawa, 7 V 2009 - David Richardson - "Na początku... - czyli historia ruchu kreacjonistycznego" oraz "Zastosowanie teorii specyficznej złożoności - rozpoznawanie projektu w naturze"

Warszawa, 7 V 2009 - Dr Jefrey Breshears - "Chrześcijanie wobec sekularyzacji kultury"

Zielona Góra, 6 V 2009 - Dr Jefrey Breshears:
- "Przyczyny holocaustu"
- "Wymyślona wojna między chrześcijaństwem a nauką"
- "Chrześcijaństwo i judaizm - początki podziału"

Zielona Góra, 6 V 2009 - David Richardson:
- "Światopogląd i etyka"
- "Wpływ prawdy na moje życie"


Rok 2007/08

Gdańsk, 14 V 2008 - zakończenie cyklu czterech spotkań grupy dyskusyjnej "Najbardziej fasycnująca osoba w historii, ale wciąż mało poznana - Jezus z Nazaretu"

Gdańsk, 5 V 2008 - spotkanie z projekcją programu dokumentalnego "Śmiertelne dziedzictwo Darwinizmu"

Kraków, 24 IV 2008 - wykład prof. Zbigniewa Paska "Duchowość czy religijność - czyli o przemianach mówienia o sacrum we współczesnym świecie"
(Wykład organizowany wspólnie z Krakowskim Oddziałem Klubu Inteligencji Katolickiej)

Poznań, 10 IV 2008 - wykład ks. Jana Chrzanowskiego "Do czego ludzie nauki potrzebują Biblii"

Kraków, 2 IV 2008 - wykład prof. Józefa Głomba (IV Wydział PAN) "Nauka - technika: Potrzeba zmiany stylu działania"
(wykład organizowany wspólnie z Politechniką Krakowską)

Poznań, 6 III 2008 - wykład Henryka Knapika  "Relacje mistrz - uczeń w Nowym Testamencie"

Kraków, 16 I 2008 - wykład dr Anny Seredyńskiej (Ignatianum Kraków) "Wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny i profilaktyka"
(wykład organizowany wspólnie z Politechniką Krakowską)

Gdańsk, 27 X 2007 - wykład prof. Richarda Carharta "Granice ludzkiego poznania: czy możemy w pełni zrozumieć i kontrolować świat?"

Poznań, 25 X 2007 - wykład Davida Richardsona "Religijne postawy i przekonania profesorów - ateistów i agnostyków"

Gdańsk, 22 X 2007 - wykład Davida Richardsona "Wiara podstawą moralności"


Rok 2006/07

Warszawa 19 VI 2007 - spotkanie dyskusyjne "Rola modlitwy - teoria i praktyka"

Warszawa, 5 VI 2007 - spotkanie dyskusyjne "Moje doświadczenie wiary"

Warszawa, 22 V 2007 - spotkanie dyskusyjne "Postępowanie w przypadku problemów etycznych związanych z pracą na uczelni"

Gdańsk, 8 V 2007 - wykład Davida Richardsona "Teizm fundamentem współczesnej nauki"

Warszawa, 8 V 2007 - wykład dr Toma Woodwarda "Początek życia - kryzys paradygmatu"  (więcej informacji)

Poznań, 6 V 2007 - wykład prof. Rae Mellichampa "Jak być chrześcijaninem na uczelni wyższej"

Poznań, 18 IV 2007 - wykład ks. prof. Jana Kantego Pytla "Sens pytania o usprawiedliwienie dziś"

Warszawa, 16 IV 2007 - wykład prof. Wernera Gitta "Pochodzenie życia a teoria informacji" (więcej informacji)

Warszawa, 3 IV 2007 - Wielkanocne spotkanie dyskusyjne: "Dlaczego Jezus musiał umrzeć?"

Kraków, 28 III 2007 - wykład prof. Andrzeja Zolla "Nasza wolność i bezpieczeństwo" (więcej informacji)

Warszawa, 20 III 2007 - spotkanie referatowo-dyskusyjne "Biblia a sensacje ostatnich lat - kod DaVinci, Ewangelia Judasza. Czy ostatnie odkrycia podważają wiarygodność tekstów biblijnych?" (Dr Jerzy Grzybowski)

Warszawa, 23 I 2007 - spotkanie referatowo-dyskusyjne "Czy przypadkowy charakter procesów ewolucyjnych można pogodzić z ideą kreacji?"  (Ks. dr Grzegorz Bugajak, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW)

Warszawa, 9 I 2007 - spotkanie referatowo-dyskusyjne "Zbawienie teraz czy po śmierci?"  (Wiesław Chałupnik, absolwent Dallas Theological Seminary)

Poznań, 13 XII 2006 - wykład ks. dr Tomasza Siudy "Dzieło Biblijne a Biblia w życiu człowieka"

Gdańsk, 8 XII 2006 - wykład dr Jerzego Grzybowskiego "Kod da Vinci o Biblii - w poszukiwaniu prawdy"

Warszawa, 5 XII 2006 - spotkanie dyskusyjno-referatowe "Ślady Bożego działania w naturze" (Dr Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk; przewodniczący Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza)
Skrót wykładu:
http://www.heveliusforum.org/Artykuly/Biuletyn2/Biuletyn2_Artykul_Cenian.pdf

Warszawa, 21 XI 2006 - spotkanie dyskusyjno-referatowe "Perspektywy polskich misji"  (Robert Boryczka, Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła)

Gdańsk, 10 XI 2006 - spotkanie z projekcją filmu "Odkrywanie tajemnicy życia"

Warszawa, 7 XI 2006 - spotkanie dyskusyjno-referatowe "Historia koncepcji Inteligentnego Projektu" (Andrzej Zabołotny)

Gdańsk, 27 X 2006 - łączony wykład Alana Heavey "Weź z życia to, co najlepsze" oraz prof. Richarda Carharta "Czy nauka udowodniła relatywizm moralności i etyki".  Ten drugi wykład w pełnej wersji został przedstawiony też 30 X 2006r.

Warszawa, 24 X 2006 - spotkanie dyskusyjne  "Rola dobrze postawionych pytań w rozmowach o wierze".


Rok 2005/06

Warszawa, 11 VII 2006 - wykład dr Frasera Fleminga "Integracja pracy naukowej i wiary w życiu naukowca - chrześcijanina"  (dr Fleming, Duquesne University, Pittsburg, specjalność - chemia organiczna. Można przeczytać: "Boża opatrzność")

Przyjazd amerykańskich profesorów, 5 - 12 V 2006 - opis w języku angielskim

Nauka i terroryzm - echa wizyty Nolana Hertela w Świerku (więcej informacji)
Nolan Hertel w Instytucie Energii Atomowej (więcej informacji)
David Richardson w Brześciu na Białorusi "Cele i zasady kształcenia akademickiego" (więcej informacji)
David Richardson w kościele na Natolinie mówi o zmartwychwstaniu Jezusa (więcej informacji)

Warszawa, 10 V 2006
- wykład David Richardsona
"Ateiści - agnostycy - wierzący; światopogląd profesorów amerykańskich uniwersytetów"
- wykład prof. Donalda Davisa "Wyzwania przed chrześcijanami pracującymi na uczelniach"

Warszawa, 10 V 2006 - wykład prof. Donalda G.Davisa "Biblioteki w światowej historii: starożytna instytucja w erze nowej globalizacji" oraz "Starożytne archiwum w Ebla a współczesne elektroniczne marzenie. Rola historycznej perspektywy w kształceniu profesjonalym"

Kraków, 10 V 2006 - szkolenie prowadzone przez prof. Josepha Mellichampa "Osiąganie celów w pracy zawodowej - czy siedem nawyków skutecznego działania może pomóc także i tobie?" (Więcej informacji)

Poznań, 8 V 2006 - spotkanie z amerykańskimi wykładowcami na temat "Wyzwania, przed jakimi stoją chrześcijanie pracujący na uczelni"

Gdańsk, 8 V 2006 - wykład prof. Rae Mellichampa "Zdemaskowanie Kodu Da Vinci"
Gdańsk, 7 V 2006 - wykład prof. Rae Mellichampa "Chrześcijański zasobnik idei - strategia przywrócenia chrześcijańskiego wpływu na uczelniach"

Kraków, 23 IV 2006 - wykład ks dr Wojciecha Grygiela "Nauka a wiara - symbioza czy konflikt?"

Poznań, 19 IV 2006 - wykład ks. prof. Bogdana Poniżego "Biblijne znaczenie świątyni i świętowania"

Gdańsk, 18 III 2006 - wykład dr Jurgena Spiessa "C.S.Lewis - człowiek, który stworzył Narnię" po specjalnej projekcji filmu "Opowieści z Narni"

Warszawa, 13 III 2006 - wykład prof. Macieja Grabskiego "Uczciwość i wiarygodność pracowników nauki" (więcej informacji)

Warszawa, 22 III 2006 - wykład dr Jurgena Spiessa "Dostojewski - poeta i prorok" (więcej informacji)  (wykład był też wygłoszony w Łodzi, 23 III 2006r.)

Poznań, 22 III 2006 - wykład ks. prof. Piotra Lenartowicza "Monizm materialistyczny a pluralizm bytów"

Kraków, 2 III 2006 - wykład dr inż. Andrzeja Koleżyńskiego "Przyczynowość, determinizm a wolna wola - analiza problemu z punktu widzenia filozofii przyrody i nauk przyrodniczych"

Warszawa, II 2006 - spotkanie z dr Arturem Górskim, posłem na Sejm RP: "Polski system edukacji - co w nim może i powinno się zmienić"

Poznań, 22 II 2006 - wykład ks. prof. Michała Czajkowskiego "Wspólne dziedzictwo duchowe chrześcijan i Żydów"

Gdańsk, 22 I 2006 - pierwsze wspólne spotkanie ChFPN / Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza:
- Andrzej Zabołotny
"Rola chrześcijan w środowisku akademickim"
- Adam Cenian
"Czy Bóg pozostawił ślady swojego działania w naturze?"
- Małgorzata Stopikowska "Wiara chrześcijańska a nauki społeczne - konflikt czy współpraca"

Kraków, 15 I 2006 - wykład O. Marka Pieńkowskiego "Integracja europejska jako  nowe wyzwanie wobec Kościoła"

Poznań, 11 I 2006 - wykład O. Jacka Salija "Miłość Ojczyzny w czasach indywidualistycznego kryzysu"

Kraków, 8 XII 2005 - wykład Ks.prof. Łukasza Kamykowskiego "Dlaczego warto obchodzić Święta Bożego Narodzenia"

Poznań, 7 XII 2005 - wykład ks. prof. Tomasza Węcławskiego "Doświadczenie paschalne uczniów - społeczne doświadczenie Paschy Jezusa"

Warszawa, 5 XII 2005 - wykład dr Kaliny Wojciechowskiej "Poznajemy Nowy Testament w języku oryginału" (więcej informacji)

Warszawa, XII 2005 - "Opowieści z Narni"

Konferencja prasowa - 6.XII.2005
Przedpremiera - 12.XII.2005

Kraków, 20 XI 2005 - wykład prof. Janusza Kellera "Wegetarianizm w świetle religii chrześcijańskiej"

Warszawa, 7 XI 2005 - "Wielki Wybuch, Stephen Hawking i Bóg" - dyskusja prowadzona przez prof. Leszka Zarembę (więcej informacji)


Rok 2004/05

Kraków, spotkania dyskusyjne na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Tematy (dostępne podsumowania dyskusji)
Kreacjonizm a ewolucjonizm
Dowody na istnienie Boga
Teoria przeludnienia
Demokracja - najsprawiedliwszy z ustrojów?

Warszawa, VI 2005 - piknik ChFPN (więcej informacji)

Warszawa, V 2005 - wykład prof. Henry Schaefera "Mechanika kwantowa, postmodernizm i Bóg" (więcej informacji)

Warszawa, III 2005 - wykład Davida Richardsona o koncepcji Inteligentnego Projektu (więcej informacji)

Warszawa, XI 2004 - wykład ks. dr Artura Katolo "Medycyna w Niemczech okresu hitlerowskiego" (więcej informacji)

Gliwice, X 2004 - "Starter" na Politechnice Śląskiej (więcej informacji)


Rok 2003/04

Warszawa, V 2004 - wykład O. Jacka Salija "Patriotyzm dzisiaj" (więcej informacji)

Gliwice, 13 V 2004 - wykład Zygmunta Karela "Biblijne konsekwencje dla życia politycznego i społecznego" (więcej informacji) 

Przyjazd amerykańskich profesorów, 6 - 12 III 2004

Zdjęcia z ich spotkań w różnych miastach
Opisy wykładowców w języku polskim
Opisy wykładowców w języku angielskim i ich rozkład
Wygłoszone przez nich seminaria

Warszawa, 11 III 2004, spotkanie "Nauka i wiara":
- Joepsh Mellichamp
"Praca na uczelni jako powołanie"
- Glen Leckman "Stworzenie czy przypadek"

Warszawa 12 III 2004, seminarium prof. Rae Mellichampa "Życie nakierowane na cel"
(materiały seminaryjne dostępne tutaj)

Kraków, 11 III 2004, Biblioteka Akademii Ekonomicznej, Lori Critz, "Re-envisioning Instruction for the Electronic Environment of the 21st Century Science-Engineering Library"
Kraków, 10 III 2004, Wydział Fizyki Jądrowej AGH, dr Ian Ferguson "A New Spin: Can Room Temperature Ferromagnetism be obtained in wide bandgap materials"
Kraków, 8 III 2004, Biblioteka AGH, Lori Critz, dwa wykłady: "Staffing, Training and Testing for the Information Commons: The Joys, the Pain, the Reality" oraz
"The 21'st Century Library: Cost-Effective Electronic Transformations"
Kraków, 8 III 2004, Instytut Fizyki Jądrowej, prof. Nolan Hertel, dwa wykłady: "Development of a Boron Neutron Therapy Beam" oraz "Development of a Boron Neutron Capture Enhanced Fast Neutron Therapy Beam"

Warszawa, 12 III 2004, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, dr Ian Ferguson - "The Relationship of GaN Material Quality and the Performance of GaN Nased UV Photodetectors"
Warszawa, 12 III 2004, Politechnika Warszawska, prof. Nolan Hertel - "Ethical Aspect of Nulcear Energy"
(tekst wykładu)
Warszawa, 12 III 2004, Instytut Chemmi i Techniki Jądrowej, dr Danel Tedder - "Efficient Strategies for Partitioning Actinides from Alkaline Wastes"
Warszawa, 11 III 2004, Instytut Fizyki UW, prof. Nolan Hertel - "Development of Boron Neutron Capture Enhanced Fast Neutron Therapy Beam"
(Wykład również wygłoszony 11 III w Centrum Onkologii na Ursynowie)
Warszawa, 9 III 2004, Wydział Chemii UW, prof. Mark White - "Novel Synthesis of Nanosolids and Their Unusual Surface Chemistry" (Wykład również wygłoszony 9 III na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW)

Warszawa, 9 III 2004, spotkanie duskusyjne "Doświadczenia profesorów i studentów we wzajemnej pomocy w kształtowaniu swojej wiary"

Warszawa, 9 III 2004, spotkanie dla kobiet - wykład Peggy Mellichamp "Moje poszukiwanie Boga"

Wrocław, 9 III 2004, Akademia Rolnicza, wykład dr Daniela Teddera "Przyszłość zasobów energii, terroryzm, kontrola zanieczyszczeń i teoria Olduvai"
Wrocław, 9 III 2004, seminarium dr Teddera dla studentów "Jak mieć lepsze oceny, a przy tym dobrze się bawić"
(Szkic seminarium w języku angielskim)

Łódź, 8 III 2004, Politechnika Łódzka:
- Prof. Joesph Mellichamp, seminarium "Życie nakierowane na cel" oraz wykład
"Etyczne aspekty technologii informacyjnych"
- Prof. Mark White, wykład
"Novel Synthesis of Nanosolids and Their Unusual Surface Chemistry"
- Dr Ian Ferguson, wykład "Advances in UV Photonics"

Rzeszów, 7 III 2004, Klasztor OO Dominikanów, dwa wykłady:
- David Richardson,
"Religijne postawy i przekonania profesorów - ateistów i agnostyków"
- Daniel Tedder, "Przyszłość zasobów energii, terroryzm, kontrola zanieczyszczeń i teoria Olduvai"

Kraków, 6 III 2004, Konferencja "Naukowcy i Bóg":
- Joseph Mellichamp:
"Życie nakierowane na cel"
- Nolan Hertel:
"Zarządzanie projektami badawczymi"
- Joesph Mellichamp:
"Moje poszukiwanie sukcesu"
- Mark White:
"Chrześcijańskie Forum na Goergia Tech"
- Peggy Mellichamp
"Moje poszukiwanie Boga"
- David Richardson:
"Światopogląd leżący u podstaw współczesnej nauki"
- Peggy Mellichamp, Kathy White: "Przyjaźń z Bogiem na codzień"

Warszawa, II 2004 - spotkanie przedstawicieli Forum

Warszawa, 8 XII 2003 - referat Henryka Knapika "Różne znaczenia pojęcia zbawienia w świetle pism Nowego Testamentu"

Warszawa, 29 X 2003 - referat prof. Janusza Kellera "Sąd nad Darwinem"

Gliwice, 7 X 2003 - koncert Gusa Eyre (więcej informacji)


Rok 2002/03

Warszawa, 10 V 2003 - spotkanie dyskusyjne "Podstawy relacji między nauką a wiarą"
Materiały do dyskusji

Warszawa, 4 IV 2003 - seminarium prof. Johna Walkupa "Życie nakierowane na cel" (Seminarium było też przedstawione w Rzeszowie)
Materiały z seminarium
Droga prof. Walkupa do osobistej relacji z Bogiem

Wrocław, 3 IV 2003, Akademia Rolnicza, dwa wykłady:
- prof. Joseph Mellichamp
"Ethical Issues in Information Technology"
- prof. Robert Marks "Introduction to Artificial Neural Networks"

Gliwice, 1 IV 2003 - wykłady prof. Mellichampa i dr Marksa (więcej informacji)

Kraków, 31 III 2003 - dwa wykłady:
- prof. Rae Mellichamp "Etyka w teorii informacji" (
tekst w języku angielskim)
- prof. Robert Marks "Naukowcy a Bóg" (
opracowanie, na którym oparty był wykład)

Warszawa, 31 III 2003 - wykład prof. Russella Carsona "Wykorzystanie ludzkich embrionów w badaniach naukowych" (wykład był też przedstawiony w Krakowie 1 IV 2003r.)
Tekst w języku angielskim

Warszawa, 28 II 2003 - wykład O. Prof. Piotra Lenartowicza "Pomiędzy duchem a chemią, czyli o substancji żyjącej"

Warszawa, 25 I 2003 - wykład O. Prof. Jacka Salija "Polityka a moralność"
Tekst wykładu

Warszawa, 23 XI 2002 - wykład prof. Janusza Kellera "Wegetarianizm a etyka chrześcijańska" (wykład był też przedstawiony 7 V 2003 roku w Krakowie)
Szkic wykładu

 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface