WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Konsultacje ekumeniczne

Dr Jerzy Grzybowski


 

   W piątek i sobotę 5-6 grudnia 2003r. miałem okazję uczestniczyć w konsultacjach ekumenicznych:
 
 "Kościół i jego misja dzisiaj w perspektywie ewangelikalnej, pentekostalnej i katolickiej".
 
   Konsultacje odbyły się we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.  Gospodarzem był Dariusz Cupiał, Prezes Fundacji Cyryla i Metodego, autor książki zawierającej opis współpracy między naszym ruchem a Ruchem Światło-Życie 20 lat temu. Już we drzwiach spotkałem księdza Siemieniewskiego, profesora na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ze znanych mi wcześniej osób spotkałem Rektora WBST Gustawa Cieślara.
 
    Honorowym gościem był profesor ewangelikalnego Seminarium Fullera, zielonoświątkowiec Veli-Matti Karkkainen. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że gdy katolicy stanowią połowę ogółu chrześcijan, to zielonoświątkowcy jedną czwartą; że w Ameryce Południowej stosunki katolicko-zielonoświątkowe są bardzo napięte i że codziennie około 7000 katolików przyłącza się do kościołów zielonoświątkowych. Sam uczestniczy w dialogu katolicko-zielonoświątkowym. Jest ekspertem w dziedzinie ekumenizmu. Ponieważ mówił o tym, że dialog ekumeniczny zajmuje się rozpoznaniem tego, co łączy oraz tego, co dzieli, zapytałem, czy sam ekumenizm nie jest czymś, co dzieli chrześcijan. Odpowiedział, że wielu jego studentów z początkową niechęcią odnosi się do przedmiotu jego wykładów. A na Seminarium Fullera studiują ludzie z więcej niż 70 krajów. Stwierdził, że niechęć do ekumenizmu bierze się z przekonania, że Światowa Rada Kościołów i ruch ekumeniczny jest początkiem tworzenia odstępczej religii światowej w czasach ostatecznych. Jednak poszukiwanie dróg jedności i wspólnej realizacji misji ewangelizacji świata wynika z samej Biblii.
 
   Ksiądz Siemieniewski (profesor duchowości na PWT we Wrocławiu, opiekun wspólnoty Odnowy w Duchu świętym "Halleluja") zaprezentował swoją książkę "Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką."
 
   Z kolei recenzję tej książki przedstawił Prezbiter Edward Czajko z Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego. Autor zarzucał występowanie na spotkaniach charyzmatycznych padania na podłogę czy szczekania. Czajko odwrócił zarzut wskazując na podobne zjawiska w Kościele katolickim. Przy innej okazji Prezbiter Czajko przypomniał, że Kościoły katolicki i zielonoświątkowy mają ze sobą wiele wspólnego zwłaszcza w dziedzinie etyki. Alians Ewangeliczny oficjalnie wyraził sprzeciw wobec aborcji i związków homoseksualnych. Przypomniał o dokumencie ECT podpisanym przez poważne postaci ze strony katolickiej I ewangelikalnej. Stwierdził, że eks-katolicy są nieraz agresywni, gdy ludzie z rodzin zielonoświątkowych wykazują więcej zrozumienia.
   Był obecny dziekan zielonoświątkowego Warszawskiego Seminarium Teologicznego Mieczysław Kwiecień. Wspomniał, że od lat razem z profesorem Czajkowskim, biskupem prawosławnym Jeremiaszem i redaktorem Turnauem pracują nad ekumenicznym tłumaczeniem Nowego Testamentu.
 
   Swoją rozprawę doktorską zreferował dr Kosiek.
 
   Podszedł do mnie entuzjastyczny ksiądz Rossa. Powiedział, że zna Piotra Werwińskiego i jest zadowolony z możliwości wykorzystania filmu "Jezus" do ewangelizacji w swojej parafii.  Dariusz Cupiał poprosił mnie, żebym poprowadził w sobotę rano 15-minutową modlitwę. W sumie cieszę się z udziału w konsultacjach. Nawet mimo pewnego improwizowania organizacyjnego. Dała się wyczuć przyjazna atmosfera. Spotkałem ludzi o których tylko słyszałem, albo których książki czytałem. Jako Forum międzywyznaniowe zainteresowane ewangelizacją środowiska akademickiego potrzebujemy rozumieć, jak wyglądają stosunki pomiędzy wyznaniami. Potrzebujemy także być reprezentowani tam, gdzie toczy się dialog. W ten sposób dajemy się lepiej poznawać w pewnych kręgach opiniotwórczych oraz mamy okazją wyjaśniania ewentualnych nieporozumień.
 
 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface