WWW.CHFPN.PL

Naukowcy i Bóg - część czwarta

- Robert Marks

Założenie nr 2

Wielu wielkich naukowców przyjmowało chrześcijaństwo: osobiste poznanie Boga, Stwórcy Wszechświata; wiarę w Boże panowanie i zbawczą łaskę, możliwą dzięki ofierze Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

http://www.ccci.org/laws/index.html

Bóg w literaturze.

"Odnośniki do Boga trwają w naukowej literaturze aż do połowy XIX wieku. Wydaje się, że brak religijnych odnośników po tym czasie wynika bardziej ze zmiany w społecznych i profesjonalnych konwencji wśród naukowców, niż z jakiejkolwiek zmiany w podstawach myśli. Tak naprawdę - wbrew popularnemu mitowi, wydaje się iż naukowcy mają taki sam zakres postaw religijnych jak ogół ludzi" - Alan Lightman (MIT), Origins.

"jest jeden Bóg, Ojciec, wiecznie żywy, wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, i jeden Pośrednik między Bogiem i człowiekiem - człowiek Chrystus Jezus" - Izaak Newton

"Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzą wszystko pochodzi, i jedne Pan Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko - i my również. Tak więc mamy czcić Ojca jako Wszechmogącego Boga i Jezusa jako Pana, Mesjasza, Wielkiego Króla, Baranka Bożego, który został zabity i odkupił nas swoją krwią, czyniąc nas królami i kapłanami" - Izaak Newton

 Sir Isaac Newton, Sir David Brewster, Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton.  Stephen Abbott Northrop, D.D., A Cloud of Witnesses (Portland, OR: American Heritage Ministries, 1987; Mantle Ministries, 228 Still Ridge, Bulverde, Texas), p. 338.

"Uznajemy Boże Pismo święte za najbardziej wzniosła filozofię. Znajduję więcej znaków autentyczności w Biblii niż w jakiejkolwiek świeckiej historii... Oddawanie czci Bogu i Barankowi [Jezusowi Chrystusowi] w świątyni: Bogu za Jego dobroć w stworzeniu wszystkiego - i Barankowi, za Jego dobroć w odkupieniu nas swoją krwią" - Izaak Newton

"Chociaż myśl o śmierci przynosi myśl o sądzie, dla chrześcijan przynosi tez myśl o Nim [Jezusie Chrystusie], który zmarł (...) i powstał z martwych dla usprawiedliwienia tych. którzy wierzą w Niego" - Michał Faraday

Walter Jerrold, Michael Faraday, Man of Science, p. 120.  Stephen Abbott Northrop, D.D., A Cloud of Witnesses (Portland, OR: American Heritage Ministries, 1987; Mantle Ministries, 228 Still Ridge, Bulverde, Texas), p. 147.

Spekulacje! Nic nie wiem o spekulacjach. Opieram się o rzeczy pewne. Wiem, że mój Odkupiciel żyje i ponieważ On żyje, ja tez będę żył" - słowa przypisywane Faraday'owi gdy będąc już bliskim śmierci został spytany przez reporterów o "spekulacje" na temat życia po śmierci.
Michael Faraday: Father of Electronics, Ludwig Charles, 1978, Herald Press, Scottsdale, PA.

"Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Religia chrześcijańska jest objawieniem i tym objawieniem jest Boże słowo" - Michał Faraday

George Wilson, Short Biographies for the People, Vol.  IV.  Stephen Abbott Northrop, D.D., A Cloud of Witnesses (Portland, Oregon: American Heritage Ministries, 1987; Mantle Ministries, 228 Still Ridge, BuIverde, Texas), p. 147-8.

 

 

 

James Clerk Maxwell i założenia chrześcijaństwa - Ian Hutchinson, MIT IAP Seminar: The Faith of Great Scientists, Jan 98:

"Wyraźnie, już od młodego wieku dla Maxwella pełna pobożności wiara chrześcijańska oraz wymagająca dyscyplina umysłowa były częścią tego samego doświadczenia"
http://silas.psfc.mit.edu/Maxwell/maxwell.html

Jan Kepler:
"Wierzę tylko i wyłącznie w służbę Jezusowi Chrsytusowi. W Nim jest wszelkie schronienie i pocieszenie"

http://www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists.html

Pascal - naukowiec chrześcijańskiej wiary

"Znamy Boga jedynie przez Jezusa Chrystusa... przez Jezusa Chrystusa poznajemy Boga. Wszyscy, którzy twierdzili, że znali Boga i udowodnili Go bez Jezusa Chrystusa, mieli jedynie bezsilne dowody"

"W sercu każdego człowieka jest pustka w kształcie Boga, którą jedynie Bóg może wypełnić przez swojego Syna Jezusa Chrystusa"

Zakład Pascala:

"Jak może przegrać ten, kto wybiera by stać się chrześcijaninem? Jeśli - gdy umrze - okaże się, że nie ma Boga i jego wiara była próżna - nic nie stracił; a nawet był w życiu szczęśliwszy od niewierzących przyjaciół. Ale jeśli Bóg jest i jest niebo i piekło - to zyskał niebo, a jego przyjaciele - sceptycy stracą wszystko w piekle!"
Henry H. Morris, Men of Science-Men of God (El Cajon, CA: Master Books, A Division of Creation Life Publishers, Inc., 1988), pp. 15-16.

Zakład Pascala:

  • Nie ma Boga i wierzysz: Przynajmniej prowadziłeś dobre życie
  • Nie ma Boga i nie wierzysz: Życie z ograniczonym sensem i celem
  • Jest Bóg i wierzysz: Wieczność z Bogiem
  • Jest Bóg i nie wierzysz: Wieczność bez Boga

 

Nauka i wiara:

Założenie nr 1:

Niektórzy naukowcy mają silną wiarę w Boga. Dla niektórych z nich motywacja do badań naukowych wypływa po części z ciekawości odkrywania Bożego stworzenia oraz z podziwu i niezwykłego piękna relacji, jakie odkrywają.

Znajomość obrazu nie jest tym samym, co znajomość malarza.

Założenie nr 2:

Osobiste poznanie Boga, Stwórcy Wszechświata. Wiara w Boże panowanie i zbawczą łaskę możliwą dzięki ofierze Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

W co wierzą chrześcijanie?

1. Bóg cię kocha i ma dla ciebie wspaniały plan.

On kocha cię i chce, byś znał Go osobiście.

2. Człowiek jest grzeszny (niedoskonały) i oddzielony od Boga.

Dlatego nie możesz znać i doświadczać Bożej miłości i planu dla swojego życia.
www.ccci.org/laws/languages.html

3. Jezus Chrystus jest Bożym jedynym rozwiązaniem  problemu ludzkiego grzechu. Przez Niego możesz doświadczać i znać Bożą miłość i plan dla swojego życia.

4. Musimy osobiście przyjąć dar Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela; wtedy możemy znać i doświadczać Bożego pokoju, miłości, jak też plan dla naszego  życia.

 

 

 

Nawrócenie Pascala na chrześcijaństwo.

Znalezione w podszewce jego płaszcza po jego śmierci:

"Pamiątka
 w roku łaski 1654,
 w poniedziałek 23 listopada, święto Św. Klemensa, Papieża i Męczennika oraz innych Męczenników,
 w wigilię św. Chryzogonusa, Męczennika i innych,
 od około wpół do jedenastej wieczorem do pół godziny po północy
 Ogień!
Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba (Wy 3,6; Mt 22,32)
Nie filozofów czy uczonych.
Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. Pokój.
Boże Jezusa Chrystusa.
"Twój Boże i mój Boże" (J20,17)
Zapominanie o świecie i wszystkim za wyjątkiem Boga.
Jego możemy znajdywać jedynie na sposoby nauczane w Ewangelii.
Wielkość Ludzkiej Duszy.
"Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem" (J17,25)
Radość, radość, radość, łzy radości.
Oddzieliłem się od Niego.
"Opuścili Mnie, źródło żywej wody" (Jer 2,13)
"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27,46)
Niech nie będę oddzielony od Niego wiecznie.
"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J17,3)

Jezus Chrystus
Oddzieliłem się od Niego,
Uciekłem od Niego,
Zaparłem się Go,
Ukrzyżowałem Go,
Obym nigdy nie był od Niego oddzielony.
Posiadamy Go tylko przez sposoby opisane W Ewangelii.
Wyrzeczenie się, zupełne i słodkie.
Pełne poddanie Jezusowi Chrystusowi i mojemu przewodnikowi.
Wiecznie w radości za dzienne szkolenie na ziemi.
"Słów Twoich nie zapomnę" (Ps 119,16) Amen

Wszechmogący Boże, który dałeś swojemu słudze Błażejowi Pascalowi wielki intelekt, aby mógł badać tajemnice Twojego stworzenia, i który zapalił w swoim sercu miłość do Ciebie i oddanie Twojej służbie: Łaskawie daj nam Twoim sługom, według naszego różnorodnego powołania i darów doskonałości w ciele, umyśle i woli, i łaskę używania ich pilnie i dla Twojej chwały, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, który żyje i panuje z Tobą i Duchem Świętym, jednym Bogiem, teraz i na wieki"

Emile Caillet and John C. Blankenagel, Great Shorter Works of Pascal, Philadelphia, Westminster Press, 1948).
Popatrz: http://justus.anglican.org/resources/bio/233.html

Porady mędrca Salomona:

"Słowa mędrców są jak ościenie,
a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite gwoździe.
Dane tu są przez pasterza jednego.
Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę:
Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca,
a wiele nauki utrudza ciało.
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy:
Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj,
bo cały w tym człowiek"

(powrót do poprzedniej części)
(powrót do "Lektur")

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface