WWW.CHFPN.PL

Życie skoncentrowane na celach

ŻYCIE SKONCENTROWANE

NA CELACH

 

Seminarium dr Josepha McRae Mellichampa

Emeritus Professor of Management Science

The University of Alabama

 

5905 Hershinger Close
Duluth, GA 30097
USA
770 476 5260
Copyright 1999 by Joseph McRae Mellichamp   Czy jesteś zainteresowany zarządzaniem swoim życiem?

   Ja jestem. Interesowałem się tematem skuteczności od ukończenia studiów inżynierii przemysłowej. Przez ponad czterdzieści lat pracowałem zarówno z indywidualnymi osobami, jak też różnymi organizacjami w dziedzinie osobistej i organizacyjnej skuteczności. Wiele z tego, czego nauczyłem się przez te lata na temat organizacyjnej skuteczności, zastosowałem we własnym życiu. Cieszę się, że mogę dzielić się z innymi tym, co dla mnie było pomocne w uczynieniu mojego życia zorganizowanym i skoncentrowanym na celach.

   To o czym dzisiaj będziemy rozmawiać nie jest strasznie głębokie, ale jest głęboko ważne by prowadzić życie nastawione na cel. Jeśli teraz podwiniesz rękawy i naprawdę pomyślisz o tych rzeczach w twoim życiu, które są dla ciebie naprawdę ważne, to pod koniec tego spotkania poczynisz zasadnicze postępy w kierunku wprowadzenia do twojego życia celu i równowagi. I jeśli od razu zaczniesz stosować te zasady we własnym życiu, zaczniesz widzieć znaczący wzrost swojej osobistej skuteczności – i będzie to nie skutkiem cięższej czy dłuższej pracy, ale dlatego, że twoje życie będzie skoncentrowane na celach.

   Jeśli jesteś gotowy... to idźmy dalej.


PROGRAM SEMINARIUM

 • Cel życiowy
  Wydajność a skuteczność
  Elementy określenia osobistej misji
  Cel życiowy
  Wartości i przekonania w życiu
  Wyrażenia
  Rzeczy ważne
  Przykładowe określenie misji
  Twoje osobiste określenie misji
  Role i cele
  Przykładowe role i cele
  Twoje role i cele
 • Zarządzanie działaniami
  Ważność a pilność
  Zasady zarządzania działaniami
  Menadżerowie skuteczni a przeciętni
 • Rozkład tygodniowy
  Cele tygodniowe
  Twoje cele tygodniowe
  Układanie rozkładu tygodnia
 • Dokąd iść dalej?

Dlaczego tak trudno stać się bardziej zorganizowanym?

“Jedną z najważniejszych przyczyn dlaczego ludzie nie potrafią się zmobilizować jest to, że próbują osiągnąć wielkie rzeczy. Większość wartościowych osiągnięć jest rezultatem wielu małych rzeczy uczynionych w jednym kierunku" - Nido Quebin

WYDAJNOŚĆ A SKUTECZNOŚĆ

Wydajność. Czynienie rzeczy właściwie.

Skuteczność. Czynienie właściwych rzeczy.

 

Jaka więc jest różnica?

Różnica jest wielka.

“Niektórzy mówią, że najbardziej gorzki smutek jaki ktoś może poznać to dążenie by osiągnąć wiele – a osiągnięcie niewiele. Ale tak nie jest. Najbardziej gorzkim smutkiem jest dążenie by osiągnąć wiele, osiągnięcie tego – tylko po to by odkryć że nie było warto tego robić.” - Herodot


Jak więc możemy skoncentrować się na tym, co naprawdę warto robić?

OKREŚLENIE MISJI OSOBISTEJ

   Określenie misji osobistej to zwięzła deklaracja tego kim jesteś. Koncentruje się na tym kim chcesz być (charakter), co chcesz robić (wkład i osiągnięcia) oraz na jakich wartościach i zasadach chcesz oprzeć swoje życie.

   Powinno obejmować rzeczy, które są dla ciebie naprawdę ważne. Powinno być trwałe w tym sensie że rzadko coś w nim zmieniasz, jak też ponadczasowe – czyli będące pewnym przewodnikiem przez wszystkie okresy życia.

   Powinno inspirować cię, gdy je czytasz i często powinieneś się do niego odnosić.

   Próbę prowadzenia życia bez określenia osobistej misji można by przyrównać do próby rządzenia państwem bez konstytucji. Kraj może funkcjonować bez konstytucji, ale skutki nie byłyby dobre. Bez kierunku i skoncentrowania nadawanego przez konstytucję dany kraj dryfowałby bez celu. Jeśli cokolwiek znaczącego zostałoby osiągnięte, byłoby to przypadkowe.

   Podobnie jest z naszym życiem osobistym. Bez określenia misji, pewne znaczące osiągnięcia mogą być skutkiem zwykłej determinacji. Ale większość życia byłaby prowadzona bez kierunku.


Podejmijmy pierwszą próbę naszkicowania osobistej misji.

Pytania pomocnicze:

Co jest twoim celem życiowym? (dlaczego istniejesz?)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jakie są twoje podstawowe wartości i przekonania? (Może tu być pomocnym by pomyśleć o ludziach, których szanujesz i zastanowić się, jakie cechy charakteru podziwiasz u nich.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Co chcesz osiągnąć w życiu? (może tu być pomocnym pomyśleć, co chciałbyś by inni powiedzieli o tobie, gdy będziesz zbliżał się do końca życia.)

Członkowie rodziny _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Współpracownicy _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jakie rzeczy są dla ciebie naprawdę ważne? __________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Określenie osobistej misji: przykłady

Joseph Mc Rae Mellichamp

   Moim głębokim pragnieniem jest bym “doszedł do pełnego poznania Bożej woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abym postępował w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.” List do Kolosan, 1,9-10

   Dalej, abym mógł cieszyć się bliskimi osobistymi więziami poczynając od mojej rodziny – Peggy, Jennifer, Jonathana i Alison – do więzi z szerszym kręgiem znajomych. Abym mógł służyć im jako wzór czym jest chrześcijański mąż, ojciec i przyjaciel. Bym mógł przekazywać im to, czego sam się uczę i żeby oni mogli przekazywać to dalej.

   Abym mógł wywierać wpływ dla Jezusa w życiu profesorów uczelni wyższych i ich współmałżonków – tak w Stanach Zjednoczonych, jak też w innych krajach – tak aby ponownie chrześcijańscy profesorzy i studenci mogli wyrażać swoje religijne poglądy w salach uniwersytetów na świecie.

Ford Motor Company

   Jakość jest sprawą numer jeden.


Określenie osobistej misji: pierwszy szkic

   Używając myśli i pojęć, o których pisaliście w poprzednim ćwiczeniu, zacznijcie zapisywać określenie osobistej misji, które podsumuje istotę tego kim jesteś. Nie troszcz się tutaj za bardzo o szczegóły czy formę. Będziesz miał później wiele sposobności by je dopracować. To co chcesz osiągnąć teraz to pierwszy szkic, który uchwyci podstawowe sprawy.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


ROLE I CELE

   Gdy zastanawiałeś się nad tym, co jest ważne w twoim życiu, pewne konkretne dziedziny mogły przychodzić ci na myśl, np. rodzina, studia, praca itp. Twoje określenie misji osobistej jest szerokie, gdyż odnosi się do całego życia, ale niezbyt szczegółowo. Aby skupić się na różnych dziedzinach życia potrzebujesz opisać mini-określenia misji dla każdej z tych dziedzin. Te różne dziedziny będziemy nazywać rolami; to co pragniesz osiągnąć zarówno w dłuższej perspektywie jak i w krótszych okresach będziemy nazywać celami.

Role

Definicja: Rola to jedna z głównych dziedzin, którym poświęcasz swoją uwagę i energię.

Przykłady:

Mąż / żona
Ojciec / matka
Córka / syn

Nauczyciel
Naukowiec
Student
Przyjaciel

 Członek Kościoła
Administrator
Sąsiad

Cele

Definicja: Cel to to, co chcesz osiągnąć w danej dziedzinie życia.

Wyróżniamy:

 • Cele długoterminowe: ogólne określenie tego, co chcesz osiągnąć.
 • Cele krótkoterminowe: Konkretne działania, które będziesz podejmować codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie – by osiągnąć odpowiednie cele długoterminowe.


Role i cele: przykłady

Joseph Mc Rae Mellichamp

 • Praca
  Badania
  Cel długoterminowy.
  Zbudować narodową i międzynarodową reputację w dziedzinie złożonych systemów projektowania przy użyciu (1) metod symulacji cyfrowej i (2) systemów opartych o wiedzę.
  Cele krótkoterminowe:
  Pisanie artykułów: dwa na rok
  Prezentacje na narodowych konferencjach: jedna na rok
  Dydaktyka
  Cel długoterminowy:
  Zbudować i utrzymać reputację doskonałego nauczyciela uniwersyteckiego.
  Cele krótkoterminowe:
  Ocena nauczania: wyższa niż 4.0 za każdy kurs
  Relacje ze studentami: być dostępnym dla studentów
 • Mąż
  Cel długoterminowy:
  mieć bliską więź z Peggy, w której jesteśmy zarówno najlepszymi przyjaciółmi jak i partnerami w małżeństwie.
  Cele krótkoterminowe:
  Codzienna modlitwa i czytanie lektury chrześcijańskiej
  Cotygodniowe randki (kolacja, kino, teatr etc.) o ile jesteśmy w mieście
 • Członek Kościoła
  Cel długoterminowy:
  mieć osobistą, bliską więź z Bogiem
  Cele krótkoterminowe:
  Codzienne czytanie fragmentu Pisma świętego, tak by co roku przeczytać całość
  Codzienny “czas skupienia” z nastawieniem na zastosowanie zasad biblijnych w życiu
  Codzienna modlitwa
  Cotygodniowe nauczenie się na pamięć przynajmniej jednego wersetu biblijnego
  Przeczytanie co miesiąc przynajmniej jednej książki chrześcijańskiej


Twoje role i cele

   Określ każdą z ważnych ról w twoim życiu i zacznij opisywać co chciałbyś ostatecznie osiągnąć w każdej z tych dziedzin i jakie kroki już teraz musisz podjąć, by osiągnąć te zasadnicze cele.

Rola: ____________________________________

Cel długoterminowy: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cele krótkoterminowe: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rola: ____________________________________

Cel długoterminowy: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cele krótkoterminowe: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rola: ____________________________________

Cel długoterminowy: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cele krótkoterminowe: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rola: ____________________________________

Cel długoterminowy: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cele krótkoterminowe: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rola: ____________________________________

Cel długoterminowy: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cele krótkoterminowe: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI

   Ten dwuwymiarowy diagram podziału działań pomoże ci uciec od tyranii spraw pilnych.

                    Ważne

I

   Sytuacje kryzysowe
   Pilne problemy
Projekty z terminami końcowymi

Pilne

II

     Przygotowania
    Planowanie
    Zapobieganie
    Budowanie relacji
    Odpoczynek
              Nie pilne

III

    Przerwania
   Część telefonów
   Część spotkań
   Rzeczy w rozkładzie
        kogoś innego

IV

     Część telefonów
    Zajęcia marnujące czas
    Zajęcia – ucieczki
    Gry komputerowe
    Telewizja
                   Nieważne

   Źródło: Stephen R. Covey. “Siedem nawyków skutecznego działania”


Ważność a pilność

Ważne są te działania, które pomagają nam osiągnąć nasze cele życiowe.

Pilne są działania:

 • Z krótkimi terminami końcowymi
 • Będące w rozkładzie kogoś innego

   Poświęć chwilę na podzielenie niektórych z twoich działań. Zapisz po kilka z nich w każdej ćwiartce, uwzględniając tak działania z życia osobistego, jak i zawodowego.

                    Ważne

I

   (Ćwiartka konieczności)
   


Pilne

II

     (Ćwiartka jakości)
    
    
    
    
              Nie pilne

III

    (Ćwiartka podstępu)
   
   
   
        

IV

     (Ćwiartka marnotrawstwa)
    
    
    
    
                   Nieważne


Zasady zarządzania działaniami

Ćwiartka I. Używaj tyle energii, ile potrzeba.

Ćwiartka II. Podkreślaj ważność tych działań.

Ćwiartka III. Wyeliminuj większość z tych działań.

Ćwiartka IV. Wyeliminuj wszystkie te działania.

   Według twojej oceny – ile procent swojego czasu poświęcasz na działania każdej z ćwiartek? W życiu zawodowym? W życiu osobistym?
   Rozkład proporcji osób “przeciętnych” i “skutecznych”, ukazany poniżej zapewne cię zaskoczy.

                    Ważne

I

   20 - 25 %
    25 - 30 %


Pilne

II

     65 - 80 %
       15 %
    
    
    
              Nie pilne

III

    15 %
    50 - 60 %
   
   
        

IV

     Mniej niż 1 %
        2 - 3 %
    
    
    
                   Nieważne

   Większa czcionka: organizacje o wysokiej skuteczności. Mała czcionka: przeciętne organizacje.

   “Poza szlachetną sztuką zapewnienia, by wszystko zostało zrobione, istnieje szlachetna sztuka pozostawiania spraw nie zrobionymi. Mądrość życia leży w eliminacji spraw nieistotnych.” - Lin Yutang


ROZKŁAD TYGODNIOWY

   Niewielu ludzi myśli częściej niż dwa czy trzy razy na rok. Zbudowałem swoją międzxynarodową reputację myśląc raz lub dwa razy na tydzień - George Bernard Shaw

Cele tygodniowe

   Prawdopodobnie najważniejszym krokiem w życiu skoncentrowanym na celach jest przełożenie celów życiowych na zadania do zrealizowania w ciągu tygodnia. Nazywamy te zadania celami tygodniowymi – i są to prawie zawsze działania drugiej ćwiartki.

   Cel tygodniowy. Dla każdej z dziedzin swojego życia – jakie jest jedno działanie, które najbardziej wpłynie na przybliżenie cię do sukcesu w tej dziedzinie?

Przykład:

Joseph Mc Rae Mellichamp

 • Rola: Fizyczna
  Cel: Przebiec po 5 kilometrów, 3 dni w tygodniu. Po godzinie dziennie.
 • Rola: Praca zawodowa
  Cel: Szkic rękopisu badawczego, 2 godziny
 • Rola: Mąż
  Cel: Kino w piątek wieczorem, 2 godziny


Twoje cele tygodniowe

   Pomyśl o najbliższym tygodniu i dla każdej z twoich ról określ jeden lub dwa cele tygodniowe. Pamiętaj, że celem tygodniowym jest takie działanie, które będzie miało największy wkład w przybliżenie cię do sukcesu w tej roli.

Rola: _______________________________

Cel: _____________________________________________________________________

Rola: _______________________________

Cel: _____________________________________________________________________

Rola: _______________________________

Cel: _____________________________________________________________________

Rola: _______________________________

Cel: _____________________________________________________________________

Rola: _______________________________

Cel: _____________________________________________________________________


Układanie rozkładu tygodnia

Proces

 • Krok 1. Umieść w rozkładzie zobowiązania okresowe (zajęcia, spotkania itp.)
 • Krok 2. Przenieś do rozkładu zaplanowane zajęcia z kalendarza (umówione spotkania, wyjazdy itp.)
 • Krok 3. Umieść cele tygodniowe (jeden lub dwa cele dla każdej z ról)
 • Krok 4. Użyj listy “rzeczy do zrobienia” do wypełnienia rozkładu


Przykład dużych kamieni

Załóżmy, że masz szklany pojemnik, który masz wypełnić następującymi substancjami:

 

 

 

 

 

               duże kamienie                                                żwir                                              piasek                                           woda

Jeśli chciałbyś umieścić w pojemniku jak najwięcej materiału, jak byś postąpił?

 

Cele tygodniowe

 

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Role

Cele

             
   

7:00

             
   
 

8:00

             
   
   

9:00

             
   
 

10:00

             
   
   

11:00

             
   
 

12:00

             
   
   

13:00

             
   
 

14:00

             
   
   

15:00

             
   
 

16:00

             
   
   

17:00

             
   
 

18:00

             
   

Ostrzenie piły

19:00

             

Fizyczna

Umysłowa

Duchowa

Społeczna

   
 

20:00

             
   
 

21:00

             
   


DOKĄD IŚĆ DALEJ?

1. Przez następne kilka tygodni zarezerwuj sobie trochę czasu (cel tygodniowy) by dopracować i dokończyć osobiste określenie misji.

2. Również zarezerwuj trochę czasu by dokończyć określenie swoich ról i celów życiowych (długo- i krótkoterminowych)

3. Gdy od tej pory będziesz planował kolejny tydzień, określaj cele tygodniowe.

4. Gdy będziesz układał rozkład tygodnia, postępuj według podanych tutaj czterech kroków i nie zapominaj o dużych kamieniach, czyli celach tygodniowych.

Pamiętaj, koncentruj się na celach!

 

 

Seminarium to organizowane jest przy współudziale Christian Leadership Ministry
oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki

(Powrót)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface