WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Medycyna w Niemczech okresu hitlerowskiego

   Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki zorganizowało dnia 24 listopada 2004 wykład z dyskusją ks. prof. dr Artura Katolo z Pontificia Facolta Teologica dell' Italia Meridionale, specjalisty z dziedziny bioetyki:

"MEDYCYNA W SŁUŻBIE "KULTURY ŚMIERCI"
W NIEMCZECH OKRESU HITLEROWSKIEGO
- NIEBEZPIECZEŃSTWO POWTÓRKI Z HISTORII?"

Wykładowca w ramach tego tematu odniósł się do następującej problematyki (krótkie cytaty):

 • Etyka medyczna nazizmu

  W podobnym duchu pisał też w swoim Dzienniku Hans Frank, gubernator Generalnej Guberni, w listopadzie 1939 roku: "Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobiegania przenoszeniu się chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Jak dalece zapewniona jest opieka lekarska nad polską ludnością ze strony polskich bądź licznie się tu znajdujących lekarzy żydowskich, to nas nie interesuje, podobnie jak kwestia narybku lekarskiego"[3]. Nie można także nie wspomnieć zdania M. Bormanna: "Obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Z chwilą kiedy ich nie potrzebujemy, mogą umrzeć. Dlatego przymusowe szczepienia i niemiecka służba zdrowia są zbędne. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki, im więcej - tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna. Wystarczy, jeśli potrafią zliczyć do stu. [...] My jesteśmy panami, my mamy pierwszeństwo"[4].


   
 • Podstawy niemieckiego rasizmu

  Ks. J. Piwowarczyk w swoim artykule Wizerunek niemieckiego rasizmu ("Tygodnik Powszechny" 1945, nr 29) stwierdza, że pojęcie "rasizmu niemieckiego" jeszcze przed rokiem 1939 oznaczało kierunek etyczny, który zapanował nad niemiecką myślą w każdej dziedzinie. Jednak ten rodzaj rasizmu nie był wytworem niemieckiej myśli. Twórcami teorii rasizmu byli dwaj Francuzi. Pierwszy z nich, J. A. de Gobineau (zm. w 1882 r.) w swoim dziele Essais sur l’inegalité des races postawił tezę o szczególnej wartości rasy nordyckiej. Drugi z nich, Lapouge, wielbiąc rasę nordycką, żądał "niszczenia" ras niższych, lub też zamieniania ich w "zwierzęta domowe", które mają służyć rasie nordyckiej[6]. Takie ujęcie zagadnienia znalazło wielu wdzięcznych słuchaczy w Niemczech.


   
 • Encyklika "Mit Brennender Sorge"

  Wobec rozwijającej się w sposób niepokojący sytuacji w Niemczech hitlerowskich, papież Pius XI w dniu 14 marca 1937 roku ogłosił encyklikę O położeniu Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej "Mit brennender Sorge". W pierwszym miejscu Ojciec Święty przypomina na czym polega wiara w Boga: "W Boga wierzy nie ten, kto w mowie używa słowa Bóg, lecz kto z tym wzniosłym słowem kojarzy prawdziwe i godne pojęcie Boga. Kto hołdując panteistycznej mglistości, utożsamia Boga ze światem, kto z Boga czyni coś ziemskiego i ze świata coś boskiego, nie należy do wierzących w Boga"[12]. Mamy w tym miejscu do czynienia z jednoznacznym przeciwstawieniem się wypaczonemu pojęciu Boga, który przez A. Hitlera pojmowany był jako pogański bożek Germanów, jako "Życie", "Lebensraum"[13].


   
 • Eutanazja

  Program eutanazji na terenie Rzeszy rozpoczęto realizować na podstawie rozporządzenia A. Hitlera z 1 września 1939 roku (akcja pod kryptonimem "14 f 13"). W roku 1941 akcja "14 f 13" rozszerzona została na więźniów obozów koncentracyjnych[22]. Program eutanazji był już jednak realizowany wcześniej, tj. przed dyrektywą Hitlera. Ch. Wirth - od 22 grudnia 1941 komendant obozu zagłady w Bełżcu - jeszcze w styczniu 1939 roku brał udział w pierwszym eksperymentalnym gazowaniu chorych psychicznie obywateli Niemiec w więzieniu w Brandenburgu. Od lutego 1939 roku Wirth pozostawał w kierownictwie pierwszej instytucji eutanazji na zamku w Grafeneck w Wirtembergii. Od stycznia 1940 został mianowany "inspektorem porządkowym" (Lauterungsinspektor) instytucji eutanazji w Rzeszy[23].

 • Kontrola urodzin

  "Wszystkie środki, które służą zmniejszeniu urodzin należy tolerować lub popierać"[36]. Tego rodzaju środki, jak stwierdza Pankowicz, w zamierzeniach przywódców III Rzeszy miały przyspieszyć proces "oczyszczania" Europy z niepożądanych grup narodowościowych. W realizacji programu kontroli urodzin niepoślednią rolę odegrał KL Auschwitz[37].

 • Eksperymenty medyczne

  Najczęściej prowadzonymi doświadczeniami medycznymi na więźniach były: operacje kostne, zastrzykiwanie gruźlicy płuc i skóry, zastrzykiwanie tyfusu plamistego, doświadczenia na wytrzymałość organizmu ludzkiego na zmiany temperatury oraz próby z nowymi specyfikami farmakologicznymi. Eksperymenty medyczne prowadzone były także na dzieciach[45].

             Link: PEŁEN TEKST WYKŁADU

Wykład odbył się na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Patronat nad spotkaniem sprawował JM Rektor SGGW Prof. dr hab. Tomasz Borecki.

Poniżej - zdjęcia z wykładu i z ciekawej dyskusji. Było sporo młodych uczestników - studentów.


 


 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface