WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

NEW '05 1.V.2005

Dyskusje na tarasie hotelowej kawiarni: grupa pracowników uczelni z Gdańska


Andrzej Jarosz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Nauka a wiara:

 

„Jakie pouczenie możemy odnaleźć w Słowie Bożym na temat roli człowieka w poznawaniu Wszechświata? Odpowiedź składa się z następujących trzech składników: Po pierwsze, Bóg objawia siebie samego w stworzonym Wszechświecie. A więc poznawanie Wszechświata jest zadaniem szczytnym, gdyż stanowi obcowanie z Bogiem immanentnym w naturze. Po drugie, Bóg powierza Wszechświat w ludzkie zarządzanie. A więc poznawanie świata jest zadaniem odpowiedzialnym, gdyż stanowi zarządzanie Bożymi darami, oraz sprawiającym Bogu radość, ponieważ naukowiec może realizować w ten sposób dane mu od Boga talenty na Jego chwałę. Po trzecie, Pismo Święte naucza, że cały Wszechświat jest dziełem Boga i to dziełem, w którym Bóg manifestuje swoją chwałę. Jako chrześcijanin mogę choćby tylko rozejrzeć się wokół, aby dostrzec Boga i odczytać Jego cechy. Widzę go w zróżnicowanym pięknym, zorganizowanym świecie zwierząt i roślin, ciał niebieskich, funkcjonowaniu przyrody.”


Adam Król (Habitat for Humanity*, Gliwice): Czy muszę zaangażować się dla społeczeństwa?:

„Jednym z motywów by po wejściu we właściwe relacje z Bogiem reagować praktycznie na potrzeby społeczne jest demonstrowanie miłości Chrystusa i przysparzanie Jemu chwały i  nowych uczniów: >>teraz wiec żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus<< (Gal. 2,20)”


*Habitat for Humanity – znana na świecie organizacja międzynarodowa działająca od roku 1976 na rzecz wyeliminowania ubóstwa mieszkaniowego.


Dr Renata Matsili (Instytut Postępowania Twórczego, WSHE, Łódź): Od złudnego szczęścia ku wypaczonej etyce:

 

„Dążenie do szczęścia ma wydatny wpływ na kształtownie się etyki w różnych okresach i kulturach. Etyka nie może odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, ale raczej to zapotrzebowanie kształtować i nadawać mu odpowiedni kierunek.”


Koncert pieśni i świadectwo nawrócenia – Bogdan Pieczyrak:

„Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie.
Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me.
I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie.

Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż,
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie Ojcowski dom.

O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą.
Do nóg Twych padam w kornej czci. Niebiosa chwałą brzmią.”


Spontaniczna dyskusja wieczorna na temat: Czym jest modlitwa? 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface