WWW.CHFPN.PL

Nauczać i wychowywać dla humanistycznej misji techniki

NAUCZAĆ I WYCHOWYWAĆ DLA HUMANISTYCZNEJ MISJI TECHNIKI
Włodzimierz Wawszczak
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Łódź

Motto: „Wychowywanie – to otwieranie bramy dla żyzności człowieka „

1. Wprowadzenie >>>>>

2. Z problematyki metodologicznej >>>>>

3. W kręgu humanizacji techniki >>>>>

4. Technika a społeczeństwo >>>>>

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface