WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Lektury

Teksty wykładów i referatów z konferencji
Nauka-Etyka-Wiara
Wisła 2005r., Rogów 2007r., Jastrzębia Góra 2009r. (Na początku była informacja), Dobieszkowo 2011r. (Godność człowieka), Rydzyna 2013r. (Nauka - możliwości i ograniczenia
według grup tematycznych

Nota publikacyjna

 

Niniejsza publikacja internetowa zawiera zbiór referatów wygłoszonych na Konferencji Nauka – Etyka – Wiara 2005 zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki w Wiśle w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2005 roku, Konferencji Nauka – Etyka – Wiara 2007 zorganizowanej w Rogowie w dniach 18 – 21 października 2007 oraz Nauka – Etyka – Wiara 2009 w Jastrzębiej Górze, 11-14 czerwca 2009.

W sprawie praw do publikacji i rozpowszechniania prezentowanych referatów prosimy się zwracać do Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki (kontakt@chfpn.pl).

Copyright ˆ by Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, 2005

Copyright ˆ by Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, 2007

Copyright ˆ by Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, 2009

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki w swej istocie, zgodnie ze swą definicją, stanowi interdysyplinarną płaszczyznę wymiany poglądów oraz dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy trzema ważnymi dziedzinami poznania jakimi są nauka, etyka oraz chrześcijańska wiara. W świetle tego treści prezentowane w niniejszej publikacji zawierają zarówno dorobek naukowy jak i osobiste przekonania Autorów poszczególnych referatów, dlatego Redakcja nie ponosi za te treści odpowiedzialności.

Komitet Redakcyjny ChFPN


Relacje między wiarą a nauką, wiarą a rozumem

NEW'13

"Przygotowanie i przebieg konferencji" - Roman Duda, Uniwersytet Wrocławski;

"O nauce i jej pojęciu" - Jan Woleński, Uniwersytet Jagielloński;

"Granice poznania" - Krzysztof A. Meissner, Uniwersytet Warszawski;

"Astronomia a kosmologia. Zasady i modele kosmologiczne. Nauka a metafizyka" - Konrad M.P.Rudnicki, Uniwersytet Jagielloński;

"Twierdzenia limitacyjne" - Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

"Techniki i nauki techniczne" - Zenon Waszczyszyn, Politechnika Rzeszowska;

"Poszukiwanie granic teologii" (streszczenie) - Janusz Mączka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;

"The Higgs Boson - 'The God Particle' - and God" - Richard A. Carhart, University of Illinois at Chicago;

"Wiara w naukę - jej podstawy, założenia, mocne i słabe strony kultu nauki" - Adam Cenian, Polska Akademia Nauk, Gdańsk;

"Perspektywy budowy komputerów kwantowych" - Czesław Hławiczka;

"Wszechświat jako rzeczywistość fizyczna przyczynowo niezamknięta" - Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

"Great Physicists' Direct Conversation with God Through Their Scientific Research" (tekst angielski i polski) - Julian Ławrynowicz, Hariton M. Polatoglou, Uniwersytet Łódzki, Aristotle University of Thessaloniki;

"Geny reporterowe w badaniach genetycznych" - Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk; 

"Granice rozumu a nieograniczoność wiary" - Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach;

"'Na początku było jednak światło' - Testament naukowy ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w 20. rocznicę jego 'odejścia'" - Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;

"Czy nadchodzi epoka technokracji?" - Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;

NEW'11:

"Bioelektronika i teologia światła ks. prof. Włodzimierza Sedlaka" - Jerzy Lechowski, Międzynarodowa Akademia Nauk AIS San Marino;

"Pojęcie natury ludzkiej świadomości w świetle fizyki kwantowej i bioelektroniki" - Adam Adamski, Uniwersytet Śląski;

"Zasada holograficzna - historia idei i jej konsekwencje" - Czesław Hławiczka;

"Historyczne dzieło naukowe w kontekście myśli Cycerona Historia Magistra Vitae Est" - Wojciech Białopiotrowicz;

NEW'09:

"Na początku była informacja. Prawa natury w teorii informacji i wynikające z nich konkluzje" - Werner Gitt, Braunschweig;

"Zachowanie informacji w różnych interpretacjach mechaniki kwantowej" - Czesław Hławiczka, Cieszyn;

"Istota i rola informacji w bioelektronicznej teorii świadomości ks. prof. Włodzimierza Sedlaka" - Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;

"Wprowadzenie do filozofii informacji" - Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;

"Religia a nauka w filozofii Alfreda Northa Whiteheada" - Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański;

"Zasada zachowania informacji dowodem istnienia Boga" - Jerzy Lechowski, Międzynarodowa Akademia Nauk AIS San Marino;

"Doniesienie o odkryciu pierwotnej informacji, nazwanej ingenezą" - Tadeusz Teller, Wrocław;

NEW'07:

„Nauka i chrześcijaństwo a pytania fundamentalne” – Ireneusz Bareła, Ruch Nowego Życia, Warszawa;

„Wiara i poznanie” – Wojciech Białopiotrowicz, Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza;

„Wiedza, wiara, wiara religijna” – Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki;

„Implikacje osiągnięć nauk przyrodniczych w odniesieniu do etyki i wiary”­– Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno;

„Idea świadomości spintronicznej jako rozwinięcie bioelektronicznej koncepcji Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka” – Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;

„Rozum i wiara w kontekście encykliki Jana Pawła II Fides et ratio” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;

NEW'05:

„Filozofia, teologia i matematyka w pismach Mikołaja z Kuzy – szkic poglądów” – Mariusz Grządziel, Akademia Rolniczna, Wrocław;

„Faust ponowoczesny – poznawczo–etyczne aspekty redukcjonizmu w nauce” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław;

„Czy i jak mogę dzisiaj być prawdziwym chrześcijaninem oraz prawdziwym naukowcem” – Andrzej Jarosz, University of Copenhagen, Uniwersytet Jagielloński;

„Nauka i wiara” – Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski;

„Nauka – prawda – wolność” – Krzysztof Nagrodzki, Redakcja tygodnika „Myśl Polska”;

„Wiedza wzmacniająca wiarę” – Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno;


 Ewolucja, stworzenie, koncepcja inteligentnego projektu

NEW'11: 

"Pomiędzy Homo naturalis a Imago Dei" - Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki PAN, Kraków;

"The Genom and the Origin of Man" - Geoff Barnard, University of Cambridge;

"Genom i pochodzenie człowieka" - Geoff Barnard, tekst w języku polskim;

NEW'09:

"Problem ilości informacji w protoorganizmach świata RNA" - Krzysztof Cyran, Politechnika Śląska, Gliwice;

"Przypadkowe stany uporządkowania materii nie umożliwiają samoistnego utworzenia informacji, koniecznej do powstania, rozwoju i funkcjonowania życia" - Andrzej Gdula, Gliwice;

"Informacja genetyczna. Od genotypu do fenotypu" - Janusz Keller, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

"Entropy, Free Energy and Information in Living Systems" - Andrew McIntosh, University of Leeds; (tekst w języku angielskim)

NEW'07:

„Kontrowersja wokół tzw. inteligentnego projektu w nauce” – Richard Carhart, University of Illinois, Chicago - w języku angielskim;

„Kontrowersja wokół tzw. inteligentnego projektu w nauce” – Richard Carhart, University of Illinois, Chicago - w języku polskim;

„Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych” – Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk;

„Przyczyny braku słuszności ogólnej teorii ewolucji biologicznej” – Andrzej Gdula, Gliwice;

„Ewolucja czy konserwatyzm genetyczny?” – Janusz Keller, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

„Wokół sporu o teorię ewolucji” – Marek Pawlikowski, Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź;

NEW'05:

„Big Bang, Stephen Hawking and God” – Henry F. Schaefer, University of Georgia, USA;Etyka i organizacja pracy akademickiej

NEW'13

"Etos, autorytet i odpowiedzialność naukowców i nauczycieli akademickich" - Czesław Grabarczyk, Warszawa;

"Warunki rozwoju młodych pracowników akademickich w Australii" - Krzysztof Cena, Human Environment Research; 

"Aksjo-normatywna neutralność pracowników nauki w kontekście możliwości jej zaistnienia i konsekwencji etycznych zeń wynikających" - Przemysław Chmielecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

NEW'11: 

"Świadectwo godnego i owocnego życia - notatka o profesorze Fijałkowskim i kilku innych profesorach regionu łódzkiego" - Andrzej Rosiak, Politechnika Łódzka;

"O godności nauczyciela akademickiego" - Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki; 

"Niezawodność kształcenia i nauki w kategoriach etyki" - Jan Zbigniew Czajgucki, Politechnika Gdańska; 

"O godności uczonego chrześcijańskiego - wspomnienie sylwetki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w 100. rocznicę jego urodzin" - Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;

"Możliwość zgłębiania piękna wszechświata w skali mikro i makro jako jedna z realizacji godności naukowca" - Roman Stanisław Ingarden, Julian Ławrynowicz;

NEW'07:

„Naukowe przywłaszczanie” – Tadeusz Gerstenkorn, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń;

„Etyczne aspekty procesu doktoryzowania i habilitowania” – Czesław Grabarczyk, Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa;

„Badania kliniczne (eksperymenty medyczne) w kontekście wartości personalistycznych” – Jerzy Brusiło, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków;

„Dylematy etyczne młodych pracowników nauki” – Maciej Malaczewski, Uniwersytet Łódzki;

„Liczbowa ocena pracowników naukowych” – Jarosław Świderski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa;

NEW'05:

„Dylematy etyczne w badaniach biomedycznych – próba usystematyzowania” – Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny, Łódź;

„The Integration of Christian Ethics and Human Cloning” – Amy Myers, Baylor University, USA;

„Możliwości pogodzenia życia rodzinnego młodych pracowników biznesu i młodych pracowników naukowych z pracą zawodową we współczesnej Polsce” – Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska;

„Iluzje akademickiej rzetelności” – Tadeusz Gerstenkorn, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń;

„Wybrane relacje techniki a etyką i religią” ­– Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;Dylematy wiary

NEW'11: 

"Człowiek wiary-godny w filozofii spotkania Martina Bubera" - Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach;

"Wpływ łaski na przywrócenie godności człowiekowi" - Andrzej Hławiczka, Politechnika Śląska;

"The Dignity of Abraham in the Light of Genesis" - Claude Surry, Leszek Wojtczak, Uniwersytet Łódzki;

NEW'09:

"Między wiarą a niewiarą. Problem anonimowego chrześcijanina w teologii Karla Rahnera" - Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;

"Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji" - Marek Jagodziński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;

"Między racjonalizmem a fideizmem. Katolicka koncepcja wiary religijnej" - Łukasz Nysler, Uniwersytet Wrocławski;

"Bóg Arystotelesa a Bóg chrześcijan" - Roman Piwowarczyk, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi;

"Temat tabu, czyli o immanentnych sprzecznościach Biblii" - Karol Toeplitz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;

Pokonferencyjna polemika z powyższym wykładem:
Wojciech Białopiotrowicz - "Mój głos polemiczny"

"Proroctwa o Jerozolimie" - Andrzej Hławiczka, Politechnika Śląska;

"From Zen Buddhism to Christianity" - Ellis Potter; (tekst w języku angielskim)

NEW'07:

„Wiara jako owoc łaski i wolnej woli” – Jacek Salij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa;

„Jacy ludzie chcą, aby wszyscy byli zbawieni” – Andrzej Gołąb, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa;

„Teoria pramonoteizmu w. Schmidta na tle badań nad początkami wierzeń religijnych w XIX i XX w.” – Zbigniew Sobczak, Forum Heweliusza, Kraków – Gdańsk;

„Przesłanie chrześcijaństwa biblijnego wobec humanizmu. Humanizm jako ideologia człowieka upadłego” – Elżbieta Stawnicka–Zwiahel, Uniwersytet Zielonogórski;

„Wielcy uczeni i ich postawa wobec wiary chrześcijańskiej” – Leszek S. Zaremba, Wyższa Szkoła Zarządzania–Polish Open University, Warszawa;


Etyka, moralność i rozwój osobowy, w szczególności w kontekście pracy dydaktyczno–wychowawczej

NEW'13

"Charakterystyka Szkoły Rydzyńskiej" - Zbigniew T. Wierzbicki, Edyta Żebrowska;

"Kultura matematyczna we Lwowie w okresie autonomii w Galicji (1867-1918)"- Stanisław Domoradzki;

"Matura z matematyki w gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX wieku" - Karolina Karpińska, Bogumiła Klemp-Dyczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń;

"Wymiar duchowy w pracy psychoterapeuty" - Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum, Kraków;

NEW'11: 

"Godność człowieka w Piśmie Świętym i naukach przyrodniczych" - Adam Cenian, Polska Akademia Nauk, Gdańsk;

"Sofrozyne - cnota panowania nad sobą w Atenach okresu klasycznego" - Ilona Skupińska-Lovset, Uniwersytet Łódzki;

"Godność - ponad cnotami - pośród transcendentaliów" - Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;

"Dialog źródłem godności człowieka" - Witold P. Glinkowski, Uniwersytet Łódzki;

"Mechanizmy obronne u ofiar przemocy. Następstwa wychowawcze" - Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków;

"Godność osoby w aspekcie rozwoju 'ja' i poczucia własnej wartości" - Maria Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej UKSW, Warszawa;

"Godność człowieka i jego działalności odzwierciedlona w pracy formacyjnej własnej, wychowawcy i duszpasterza oraz otoczenia" - Maria i Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki;

"Godność człowieka w sytuacjach granicznych na przykładzie literatury obozowej 'Inny świat' Gustawa Herlinga Grudzińskiego" - Anna Kryszczuk, Studia Doktoranckie Uniwersytetu Warszawskiego;

"Godność jeńców wojennych w warunkach zniewolenia" - Łukasz Klepczyński, Łódż;

"Godność pracy człowieka w świetle nauki społecznej Kościoła" - Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki;

"Analiza przemian osoby ludzkiej i przemian cywilizacyjnych pod wpływem..." - Andrzej Rosiak, Politechnika Łódzka;

"Wzrost gospodarczy, rodzina a godność i jakość życia" - Jan Jacek Sztaudynger, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź; 

"Postęp medycyny w aspekcie godności człowieka" - Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

"Godność człowieka a zapłodnienie pozaustrojowe" - Stanisław Waluś, Politechnika Śląska;

"Problem godności człowieka w cywilizacji naukowo-technicznej" - Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;

"Dignity and the Internet: a Study of Young People's Response" - Anthoula Maidou, Vasiliki Mitropoulou, Hariton Polatoglou, Aristotle University of Thessaloniki; 

"Godność człowieka - dignitas hominis" - Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;

"Miejsce godności i praw człowieka w bioetyce dyskursu" - Karolina Smoderek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;

"Human Dignity and the Imagination" - Stephen M. Garrett, Vilnius Pedagogical University;

NEW'09:

"Czy nauka udowodniła, że moralność jest względna?" - Richard Carhart, University of Illinois, Chicago;

"Kochać i służyć we wszystkim - idea pomagania duszom (ludziom) w pedagogice ignacjańskiej" - Ewa Dybowska, WSF-P Ignatianum, Kraków;

"Wzajemne relacje nauki, etyki i wiary w sytuacji rodziny rodzin pracowników nauki" - Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki;

"Czy cnoty można się nauczyć? Rozważania na temat zdobywania wiedzy w kontekście dzielności etycznej" - Renata Matsili, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi;

"Słowa świętego Pawła - informacja wspomagająca wychowanie i samowychowanie" - Andrzej Rosiak, Politechnika Łódzka;

"Warsztaty i kolokwia dojrzałości osobowej jako metoda pomocy kandydatom na pedagogów w uzyskiwaniu większej spójności wewnętrznej" - Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Igantianum", Kraków;

"Piękno duchowej drogi ewolucji ludzkości" - Teresa Zając, Opole;

NEW'07:

„Zastosowanie klasycznej aretologii we współczesnej edukacji akademickiej” – Michał Kapias, Akademia Ekonomiczna, Katowice;

„Etos chrześcijański w oddziaływaniach twórcy, wychowawcy i wychowanka” – Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki, Instytut Matematyczny PAN;

„Preferencje aksjologiczne studentów jako wezwanie do dawania świadectwa dla chrześcijańskich pracowników nauki” – Grzegorz Polok, Akademia Ekonomiczna, Katowice;

Formacja ciągła osób świeckich i jej znaczenie w jakości wykonywania pracy zawodowej” – Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno–Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków;

„Modele człowieka – humanizacja techników, ale także technicyzacja humanistów” – Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;

NEW'05:

„O rozwoju moralnym chrześcijan” – Andrzej Gołąb, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa;


Wiara w kontekście literatury, edukacji i życia społecznego

NEW'11:

"Godność obywatelska warunkiem koniecznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju" - Zbigniew Tynenski, Stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź;

"Godność chrześcijanina w polityce i samorządzie" - Stanisław Waluś, Politechnika Śląska; 

"Światowy wymiar wpływów duszpasterstwa polskiego i jego europejskie korzenie" - Alicja Urszula Lewanderska-Quednau, Międzynarodowy Uniwersytet w Karlowie, Bułgaria;

NEW'09:

"Obraz - fundamentalne zagadnienie kultury" - Wojciech Białołopiotrowicz

"Grzech w poezji Sebastiana Grabowieckiego" - Anna Kryszczuk, Uniwersytet Warszawski;

"Słowo - informacja w Biblii, naukach przyrodniczych i przemianach społecznych" - Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;

"Poeta i prorok - aktualność Dostojewskiego w naszych czasach" - Jurgen Spiess;

"Informacja - komunikacja - dialog: człowiek i społeczeństwo w ontologii spotkania" - Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;

NEW'07:

„Zagadnienia duchowo–cielesne w poezji mikołaja Sępa Szarzyńskiego” – Anna Kryszczuk, Uniwersytet Warszawski;

„Spory religijne a edukacja. Czy wymiana kulturowa to nowa wieża Babel?” – Mirosław Patalon, Uniwersytet Gdański;

„Europa między relatywizmem i fundamentalizmem. Nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność” – Marek Pieńkowski, ESPACES Centrum, Kraków;


Etyka ogólnie i w dziedzinach różnych od pracy akademickiej

NEW'13

"Czy etyka wspiera, czy ogranicza naukę?" - Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II;

"Etyka środowiskowa i ochrona przyrody w pismach H.D.Thoreau" - Laura Suchostawska, Uniwersytet Wrocławski;

"Myśl polskiej filozofii romantycznej - koncepcje etyczne u Józefa Hoene-Wrońskiego, Andrzeja Towiańskiego i Adama Mickiewicza" - Jacek Szałkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

NEW'11: 

"The cloning of human beings:from slippery slope to looming precipice" - Mark A. Cwiek, David Carlini, Gerald Ledlow, Thomas Mayron, Central Michigan University;

Tekst w języku polskim

""Bioetyczny tryptyk: nauka, etyka i wiara" - Jan Wolski, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Łódzkiej;

"Godność wśród wartości - rozważania lingwistyczno-aksjologiczne" - Elżbieta Laskowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;

NEW'07:


„Normy moralne prima facie w ujęciu W.D. Rossa” – Witold Kania, Uniwersytet Śląski, Katowice;

NEW'05:

„Sytuacje konfliktowe w etyce i sposoby ich rozstrzygania” – Karol Toeplitz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;

„Etyka w polityce” – Dyskusja panelowa z udziałem Jerzego Buzka;

„O demoniczieskich iskuszeniach politiczieskoj własti” – Anatolij Łysiuk, Brzeski Państwowy Uniwersytet;

„Od złudnego szczęścia ku wypaczonej etyce” – Renata Matsili, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna, Łódź;

„Wyzwania etyczne postmodernizmu” – Mirosław Patalon, Pomorska Akademia Teologiczna, Słupsk;

„Biblical Anthropocentrism and Responsibility in Bioethics – Peter Kunzmann, LMU, Munich, Germany;

„Chrześcijanin a wyzwania dla etosu pracy” – Tadeusz Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;

”Życie rodzinne a praca twórcza” – Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki;

„Czego nas uczy informacyjny łomot – w poszukiwaniu współczesnej drogi do prawdy?” – Jarosław Świderski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa;

„Fundament etyki – moralne wybory” – Henryk Wieja, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja, Ustroń;

„Etos chrześcijański” – Henryk Knapik, Fundacja Biblos, Poznań; Zapraszamy do zapoznania się z tekstami wykładów organizowanych wspólnie przez ChFPN i Politechnikę Krakowską, opublikowanych w "Naszej Politechnice":

O. dr Marek Pieńkowski, OP
Europa między relatywizmem i fundamentalizmem: nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność

Prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński) 
Nasza wolność a bezpieczeństwo

Prof. Maciej W. Grabski (Przewodniczący Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Edukacji i Nauki) 
Rzetelność nauki i odpowiedzialność uczonego

Prof. Czesław Grabarczyk (Politechnika Warszawska) 
Etos nauczyciela akademickiego


Iwona Munter - "Zło w kontekście opatrzności Bożej wg św. Tomasza z Akwinu"

Karolina Bogacz - "Językowo-kulturowy obraz Ducha Świętego utrwalony w dyskursie protestantów pentekostalnych"

Karolina Bogacz - "Wpływ Biblii na dyskurs religijny protestantów pentekostalnych"

Ludwik Kowalski - "Jałowe konfrontacje pomiędzy teistami a ateistami"

(Autor powyższego artykułu zaprasza do polemiki - prosimy o uwagi albo bezpośrednio na adres e-mail autora, albo na adres kontakt (at) chfpn.pl )

Iwona Munter - "Wpływ modlitwy na zdrowie człowieka"

Ks. Grzegorz Polok - "Rozwinąć skrzydła - nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików"

O. Prof. Piotr Lenatowicz - "Mitologia nadrzędnej roli DNA

O. Prof. Piotr Lenartowicz - "Wiedza przyrodnicza - nauka - religia a spór pomiędzy monizmem i pluralizmem bytowym"

Dr Jolanta Koszteyn - "Redukcjonizm w biologii i trzy rodzaje dynamiki"

Dr Jolanta Koszteyn - "Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie-tomizmie" 

Dr Jolanta Koszteyn - "Forma żywa a koncepcja gatunku biologicznego"  - Część I

Dr Jolanta Koszteyn - "Forma żywa a koncepcja gatunku biologicznego" - Część II

Prof. Czesław Grabarzyk - "Proces podnoszenia kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich"

Ks. Prof. Jacek Salij OP - "Polityka i moralność"

Ks. Prof. Jacek Salij OP - "Patriotyzm dzisiaj"

Prof. Joseph McRae Mellichamp -
"Kim jest wierzący pracownik uczelni? Model dojrzałości i służby"
(Autor porusza ważne tematy, opisując je z perspektywy realiów swojego kraju. Jeśli ktoś z Czytelników chciałby odnieść się do tych tematów z polskiej persektywy, prosimy o skontaktowanie się z nami)

Rozdział pierwszy: "Motywacja wypływająca z miłości"
Rozdział drugi: "Życie osobiste nakierowane na cel"
Rozdział trzeci: "Pełne oddania życie duchowe"
Rozdział czwarty: "Oddanie więziom rodzinnym"
Rozdział piąty: "Wierne uczestniczenie w życiu Kościoła"
Rozdzial szósty: "Skuteczna służba chrześcijańska"
Rozdział siódmy: "Światopogląd oparty na Piśmie świętym"
Rozdział ósmy: "Rozwój intelektualny"
Rozdział dziewiąty: "Doskonała opinia zawodowa"
Rozdział dziesiąty: "Poddane dyscyplinie życie fizyczne"
Rozdział jedenasty: "Odpowiedzialność w sprawach finansowych"
Rozdział dwunasty: "Życie odpowiedzialne"

Prof. Janusz Keller - "Wegetarianizm a etyka chrześcijańska" - (szkic)

Prof. Russell Carlson - "Objections to the Use of Human Embryos for Stem Cell Research"
(tekst w języku angielskim)

Prof. Robert J. Marks - "Naukowcy i Bóg":

Prof. Andrzej Hławiczka - "To takie logiczne":

Dr Marek Grządziel - "Ekumeniczna ewangelizacja w środowisku akademickim - szansa i wyzwanie"

Prof. Tadeusz Gerstenkorn - "Ojciec Tomasz Rostworowski SJ - Kapłan otwarty na potrzeby każdego"

Dr Jerzy Grzybowski - Sprawozdanie z Konsultacji Ekumenicznych

Dr Jerzy Grzybowski - Sprawozdanie z sympozjum "Ewangelikalizm polski"

Dr Elżbieta Stawnicka - "O sztuce życia"

Dr Elżbieta Stawnicka - "Fundamentalizm chrześcijański"

Dr hab. inż. Włodzimierz Wawszczak - "Nauczać i wychowywać dla humanistycznej misji techniki"

Prof. Janusz S. Keller - "Paradygmat ewolucjonizmu w świetle nauki współczesnej - część I"

Prof. Janusz S. Keller - "Paradygmat ewolucjonizmu w świetle nauki współczesnej - część II"

Prof. Henry F. Schaefer - "Wiara naukowców - część I"

Prof. Henry F. Schaefer - "Wiara naukowców - część II"

Czy słyszałeś o 4 prawach duchowego życia

Teksty (w języku angielskim) niektórych wykładów profesorów z Georgia Institute of Technology przedstawionych podczas pobytu w Polsce w dniach 6-12 marca 2004 r:  >>>>>

 

Wybitne książki C.S. Lewisa >>>
 
 


Streszczenie "Opowieści z Narni"
oraz informacje o C.S.Lewisie >>>
 
 
 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface