WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Sympozjum n.t. polskiego ewangelikalizmu

Dr Jerzy Grzybowski

W czwartek, 23 października 2003r. miałem wielką przyjemność uczestniczyć w sympozjum
naukowym pt. "Ewangelikalizm polski - jaka czeka go przyszłość?" Sympozjum odbyło się w
Radości w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym.

Gospodarzem był rektor WBST Gustaw Cieślar, ale osobą, która czuwała bez przerwy nad
sprawnym przebiegiem, był dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Sympozjum trwało od 10.00 do 16.00 i zawierało siedem 30 minutowych referatów.

Wszystkie wystąpienia były dla mnie ciekawe. Najbardziej zainteresowały mnie trzy:

   Dr Zbigniew Pasek z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie pt. "Zróżnicowanie środowisk ewangelikalnych we współczesnej Polsce" opisał zarejestrowane kościoły i ruchy tworzące polski ewangelikalizm. Wymienił 13 kościołów zarejestrowanych do 1989 r. podając pochodzenie tych mniej znanych oraz niektóre spośród 65 wspólnot ewangelikalnych zarejestrowanych po 1989 r. W 1997 r. podwyższono próg konieczny do rejestracji nowego kościoła z 15 do 100 osób.

    Zwrócił uwagę na przynależność do polskiego ewangelikalizmu ponadwspólnotowych organizacji, takich jak New Hope Ministries, Campus Crusade for Christ, Misja dla Polski i Chrześcijańska Społeczność Internetowa.

    Wspomniał o sporej liczbie uczestników katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, który na pielgrzymkach gromadzi ok. 100 tysięcy uczestników, którzy często czytają tę samą literaturę, co baptyści i zielonoświątkowcy.

Pani dr Noemi Modnicka z Katedry Etnologii Uniwersytetu łódzkiego mówiła na temat
"Polskie społeczności ewangelikalne jako 'Kościoły wyboru' w 'społeczeństwie losu'". Są dwa typy kościołów. Cechami kościoła ludu jest:
1. narodowość,
2. dopasowanie struktur do struktur społecznych,
3. zaangażowanie we wszystkie sprawy społeczne i współodpowiedzialność za nie.
Cechami kościoła wyboru jest:
1. świadoma przynależność oparta na inicjacji religijnej,
2. konwersja, nawrócenie,
3. osobowe zaangażowanie.

   Dr Modnicka wymieniła pewne charakterystyczne cechy eangelikalizmu polskiego na przykładzie badanego przez nią Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
1. Tożsamość określona przez zanegowanie Kościoła katolickiego.
2. Przeciwstawianie żywej wiary martwej tradycji.
3. Odwołanie do tradycji pierwotnej, wczesnochrześcijańskiej.
Postawiła śmiałą tezę, że większość członków jej kościoła to "w środku katolicy". Powołała się na badania porównawcze "krajów Marty" takich jak Norwegia, Szwecja, Anglia, Holandia, Szwajcaria i innych oraz "krajów Marii" takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Irlandia i innych. Te pierwsze cechuje praktyczność, wynalazczość, zdyscyplinowanie, poszanowanie władzy, zaś te drugie kombinowanie, centralizacja, podejrzliwość wobec bogacenia się, teoretyzowanie, krytykowanie.

   Stwierdziła, że polski ewangelikalizm przejawia polskie cechy narodowe:
Przywiązanie do wolności i równości, niechęć do władzy, skłonność do sejmikowania,
prymat walki i zabawy nad pracą, wielkopańska duma i zawiść, kompleks niespełnionych
możliwości.

   Uważa, że polskiej wspólnocie ewangelikalnej brakuje znajomości tradycji protestanckiej, kiedy świat wierzy np. w protestancki etos pracy. Brakuje zakorzenienia, tradycji, bo "wszelka tradycja jest zła". Negacja Kościoła katolickiego jest negacją władzy zwierzchniej.
   Na koniec pyta: Czy polskie cechy narodowe wezmą górę w kościołach ewangelikalnych?

   Wydaje mi się, że pewien ton krytyczny dr Modnickiej sam był dobrą ilustracją polskiej cechy narodowej. Niemniej jej wystąpienie prowokowało do myślenia.

   Również wystąpienie dra hab. Tadeusza Zielińskiego z ChAT I WBST było bardzo interesujące.

   Można było kupić Baptystyczny Przegląd Teologiczny. Zawiera bardzo ciekawy artykuł dra hab. Piotra Muchowskiego o rękopisach biblijnych z Qumran.

   Sympozjum ma być corocznym wydarzeniem na WBST. Namawiam zainteresowanych do uczestnictwa. Warto.

 

Wygłoszone referaty:
 
Dr Krzysztof Brzechczyn (WBST, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zmiany postaw katolickiej większości wyznaniowej wobec środowiska ewangelikalnego w Polsce przełomu XX/XXI wieku. Przeszłość i perspektywy rozwojowe
 
Dr Naomi Modnicka (Uniwersytet Łódzki) Przyszłość polskich społeczności ewangelikalnych jako "Kościołów wyboru" w "społeczeństwie losu"
 
Pastor mgr Mirosław Marczak (Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu): Przyszłość polskiego ewangelikalizmu w kontekście jego reformacyjnych korzeni ze szczególnym uwzględnieniem zasady powszechnego kapłaństwa wszystkich chrześcijan
 
Dr Zbigniew Pasek (Uniwersytet Jagielloński), Zróżnicowanie środowisk ewangelikalnych we współczesnej Polsce
 
Pastor dr Mirosław A. Patalon (WBST, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), Jedność Kościoła w XXI wieku. Propozycje dla polskich chrześcijan w perspektywie pytania o przyszłość rodzimego ewangelikalizmu
 
Dr hab. Tadeusz J. Zieliński (WBST, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego u progu XXI stulecia
 
 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface