WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Nauka-Etyka-Wiara 2011

 

Konferencja "Nauka-Etyka-Wiara 2011"
odbyła się w Dobieszkowie koło Łodzi
w dniach  23-26 czerwca 2011r.

Tematem głównym konferencji była godność człowieka,
zaś jej hasłem przewodnim
"A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam" (Rdz 1,26)

Zdjęcia większości uczestników konferencji

PROGRAM KONFERENCJI ORAZ TEKSTY REFERATÓW

KOMITET PROGRAMOWY I ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PLIKI Z INFORMACJAMI O KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY

ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU KONFERENCJI - 23.VI
ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU KONFERENCJI - 24.VI
ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU KONFERENCJI - 25.VI
ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU KONFERENCJI - 26.VI

TEKSTY WYKŁADÓW I REFERATÓW KONFERENCYJNYCH BĘDĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W DZIALE "LEKTURY"


   W jednym z biblijnych psalmów król Dawid zadaje Bogu pytanie:

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
(Ps 8, 4-6)

   Te pytania – czym jest człowiek i na czym polega jego godność – stawiają przed sobą uczestnicy czwartej konferencji z cyklu „Nauka-Etyka-Wiara”. Starają się na nie odpowiedzieć zarówno w świetle Bożego objawienia, jak też z perspek-tywy współczesnej nauki.

   Zastosowanie osiągnięć nauki coraz bardziej ingeruje w realia ludzkiego życia. Czy jeśli coś jest możliwe – winno być zrealizowane niezależnie od etycznych konsekwencji? Konsekwencji dla ludzkiej godności? Czym – na przykład – kierować się przy ocenie słuszności pozyskiwania komórek macierzystych, zapłodnienia in vitro, perspektyw klonowania ludzi?

   Patrząc wstecz – choćby w historię zeszłego stulecia, z jego wojnami i panowaniem komunizmu nad znaczną częścią świata – widzimy jakże częste systemowe niszczenie godności człowieka. Czego możemy nauczyć się z tych trudnych doświadczeń?

   Można rozważać godność ludzką na płaszczyźnie czysto teoretycznej. Ale trzeba też przejść ku praktycznym zastosowaniom – kształtowaniu godności pracy, w szczególności zaś pracy nauczyciela akademickiego, godności w życiu społecznym, rodzinnym i osobistym.

   Oczywiście przy formułowaniu konkluzji kluczowe znaczenie ma punkt wyjścia. Wychodząc z różnych pozycji światopoglądowych będziemy dochodzić do różnych wniosków. Naturalistyczny redukcjonizm będzie sprowadzał pojęcie człowieczeństwa do poziomu złożonej struktury fizyczno-chemicznej. Dla chrześcijanina godność człowieka zakotwiczona jest w jego stworzeniu przez Boga na swój obraz, na obraz Boży (Rdz 1, 27) – nawet jeśli ludzki grzech zdeformował ten obraz. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa chrześcijanin otwiera się na Boże przeznaczenie, które wyraża w swoim liście Apostoł Jan:

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
(1 J 3, 2)

   Tematyka konferencji dotyczy zarówno pytań podstawowych, jak też konkretnych zastosowań. Zapraszamy do lektury przedstawionych na niej referatów –

Andrzej Zabołotny
Przewodniczący Zarządu Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki
Julian Ławrynowicz
Przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji NEW’11

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface