WWW.CHFPN.PL

Naukowcy i Bóg - część trzecia

- Robert Marks

Blaise Pascal (1623 - 62)

PASCAL: Język programowania wysokiego rzędu opracowany przez N. Wrighta w 1974
roku jako język nauczania dla informatyków.
Prawo Pascala: Ciśnienie w płynach rozchodzi się jednakowo na wszystkie odległości i we wszystkich kierunkach.
PASCAL:  jednostka ciśnienia. 1 bar równa się 100.000 Pascalom.
Trójkąt Pascala

Pascal - inżynier maszyn liczących

W 1642 roku Pascal zaczął tworzyć maszynę, która miała być podobna do kalkulatora, by pomóc swojemu ojcu w pracy przy księgowości. Ostateczny model ukończył w roku 1645. Przedstawił go szwedzkiej królowej Krystynie i mocą jej królewskiego dekretu uzyskał patent na to urządzenie.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html

Pascal - matematyk:

Twierdzenie Pascala:
Dla dowolnego sześciokąta wpisanego w krzywą stożkową trzy pary przedłużeń przeciwległych boków przecinają się we współliniowych punktach

Trójkąt Pascala:
Trójkątny układ liczb, z których każda (oprócz jedynek) jest sumą dwóch liczb znajdujących
się bezpośrednio nad nią z lewej i prawej strony.

Dwumian Pascala i pizza: Z 4 możliwych dodatków (dodatkowy ser, cebula, pepperoni,
pomidory) możesz wybrać 2. Jest 6 możliwych układów.

Dwumian Newtona, pizza i poker:
Z 52 możliwych dodatków do pizzy wybierz 5. Masz 2.598.960 możliwych rodzajów pizzy.
Jest to zarazem ilość możliwych układów kart w pokerze.
Z 52 kart wybieramy 13 - ilość układów kart w brydżu - 6.227.020.800

Pascal i odznaczenia:

"Sława jest tak słodka, że kochamy wszystko, co jest z nią związane, nawet śmierć"

Myśli Pascala:

   "Nic dla człowieka nie jest tak nieznośne, jak być w stanie zupełnego spoczynku, bez pasji, bez zajęcia, bez rozrywek, bez wysiłków. Wtedy człowiek staje twarzą w twarz wobec swojej nicości, samotności, niedostateczności, zależności, beznadziejności, pustki. I wtedy od razy
wypływa z głębi jego duszy nuda, smutek, depresja, rozgoryczenie, urazy, desperacja"

    Ludzie unikają myślenia o takich sprawach na dwa sposoby: przez rozrywki lub obojętność. Odnośnie rozrywek, Pascal mówił, że wypełniamy nasz czas różnymi działaniami, by uniknąć prawdy o naszym stanie.
"Naturalne nieszczęście naszej śmiertelności i słabości jest tak nieprzyjemne, że nic nie może nas pocieszyć, gdy tak naprawdę o tym myślimy... Jedyną dobra rzeczą dla człowieka jest więc zająć się różnymi działaniami, tak by przestać myśleć o swojej sytuacji"

http://www.probe.org/docs/pascal.html


Czy wszyscy byli motywowani wiarą w Boga?

Pierre Simon Laplace (1749 - 1827)

Transformacja Laplace'a

 

Metoda obliczania prędkości dźwięku w powietrzu.

Laplace pomógł w określeniu układu metrycznego.


   Napoleon mianował Laplace'a ministrem spraw wewnętrznych, ale już po sześciu tygodniach usunął go z tego urzędu, "ponieważ wprowadził do rządu ducha nieskończonej małości"

Napoleon zapytał Laplace'a, dlaczego w żadnej ze swoich prac o mechanice niebieskiej nie napisał nic o Bogu. Ten odpowiedział: "Panie, nie widzę potrzeby takiej hipotezy" - Petr Beckmann, "A History of Pi", St. Martin's Press, 1971.

 

 

Jakie piękne stworzenie!


Kto jest Stwórcą?

 

 

(ciąg dalszy)

(powrót do poprzedniej części)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface