WWW.CHFPN.PL

Światopogląd oparty na Piśmie świętym

Podstawy biblijne

   Światopogląd możemy zdefiniować jako konstrukcję intelektualną, która rozwiązuje problemy naszej egzystencji jednolicie, w oparciu o jedną wszechobejmującą hipotezę. Każdy ma jakiś światopogląd, niezależnie od tego, czy świadomie poświęcił czas i wysiłek na określenie jaki on jest. Światopogląd chrześcijański obejmuje przynajmniej następujące podstawowe założenia, które znajdujemy w takich fragmentach Pisma świętego jak Rdz 1,1-31; Job 38,1-40,2; Kol 1,16; Rz 1,16-32; J 1,1-18 i J 20,30-31:

 • Wszechświat i wszystko, co w nim jest, zostało stworzone przez suwerennego, wszechmogącego Stwórcę, który podtrzymuje stworzenie w istnieniu.
 • Ludzkie istoty zostały stworzone na obraz Boga i jako takie posiadają intelekt, emocje i wolę.
 • Ludzie otrzymali wolną wolę – to jest wolność do podejmowania moralnych wyborów niezależnie od zewnętrznych wpływów.
 • Stwórca objawił swój charakter i naturę w Jego stworzeniu, w Piśmie świętym i przez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa i daje się poznać tym, którzy Go szukają.
 • Ludzie odnajdują znaczenie i cel życia jedynie przez więź ze Stwórcą, możliwą dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa.

   Pierwsze stwierdzenie, jakie Bóg wypowiedział odnośnie ludzkości zanim nas stworzył, oraz pierwsze stwierdzenie wypowiedziane do ludzi po ich stworzeniu, zawierało nakaz by panować nad ziemią i czynić ją sobie poddaną (Rdz 1,26-28). Ten imperatyw, nazywany przymierzem panowania lub mandatem kulturowym, ustanowił ludzkie istoty jako Bożych wice-regentów, reprezentujących Boga władców nad ziemią. Począwszy od wydarzenia stworzenia, ludzie mieli używać swoich umysłów, serc i woli do wypełnienia Bożych celów.

   W tym kontekście profesor – chrześcijanin świadomie przemyślał sprawy odnoszące się do formułowania światopoglądu, zaznajomił się i zrozumiał różne światopoglądy popularne we współczesnej kulturze (np. naturalizm czy panteizm), jak również skonstruował w swoim umyśle światopogląd spójny z podstawowymi doktrynami wiary chrześcijańskiej. Dodatkowo chrześcijański profesor powiązał ten światopogląd ze swoją dziedziną badań naukowych. Oznacza to, że przeanalizował i jest gotów zapisać konsekwencje światopoglądu chrześcijańskiego dla swojej dziedziny nauki. Może przy tym zadać sobie takie pytania jak:

 • Jak światopogląd chrześcijański współgra z tą dyscypliną nauki?
 • Jakie punkty napięcia występują?
 • Jak chrześcijaństwo i etyka chrześcijańska wpływa na tę dziedzinę – i odwrotnie?
 • Jak dana dziedzina nauki wpływa na kulturę?
 • Jaki wpływ wywiera chrześcijaństwo na osoby zajmujące się tą dyscypliną?
 • Jakie szczególne możliwości i wyzwania stawia przed zajmującymi się nią chrześcijanami?

   Byłoby korzystne, gdyby każdy wierzący pracownik naukowy uważnie przemyślał swoją akademicką dziedzinę i odpowiedział na te i podobne pytania. Różnicę między chrześcijaninem, któremu zdarzyło się być profesorem, a profesorem, któremu zdarzyło się być chrześcijaninem, można zmierzyć tym jak dogłębnie dana osoba przemyślała te sprawy i sformułowała znaczące odpowiedzi.

Cechy charakteru

Wiele cech postawy wyróżnia chrześcijańskiego pracownika nauki w dziedzinie światopoglądu, w tym:

 1. Zdaje sobie sprawę z istnienia racjonalnego Boga, który stworzył racjonalny wszechświat i który polecił ludziom z pokorą, ale odważnie badać, studiować i zarządzać nim. Chrześcijanin – pracownik naukowy jest wypełniony aktywną ciekawością, zdumieniem, szacunkiem i zainteresowaniem Bożym stworzeniem i możliwościami badania go. Ma gorliwość dla prawdy i uznaje, że realność nie powinna być deformowana przez ludzkie fałszywe pojęcia czy filozofie w danej dyscyplinie akademickiej.
 2. Aktywnie poszukuje Bożej perspektywy spojrzenia na problemy badawcze w jego dziedzinie wiedzy. Dojrzali wierzący szukają sposobów doskonalenia i nabywania umiejętności by poszerzać Boże królestwo, wykorzystując specjalistyczną wiedzę i zdolności badawcze jakie mają jako pracownicy naukowi.

 

Część szkoleniowa

Love Your God With All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul. (J. P. Moreland, NavPress, 1997). Doskonała książka uzasadniająca dlaczego w chrześcijaństwie umysł jest ważny i jak rozwijać i wykorzystywać chrześcijański umysł i światopogląd. Zawiera praktyczne wskazówki i zasoby.

 

Zastosowania

Poniżej opisane są przydatne dla chrześcijanina pracującego na uczelni ćwiczenia dotyczące światopoglądu i integracji akademickiej.

 1. Świadomie zastanów się i określ jak twoje nauczanie i badania naukowe mogą przekazywać świadectwo chrześcijańskie. Praktyczne pomysły i sugestie możesz znaleźć w artykule Rae Mellichampa “On Integrating Your Faith” opublikowanym w The Real Issue, styczeń 1998 (http://www.leaderu.com/menus/publications.html ).
 2. Przygotuj co najmniej jeden 45-cio minutowy wykład ewangelizacyjny na temat, z którym wiąże się twoja praca naukowa. W czasopiśmie The Real Issue znajdziesz przykłady skutecznie działających wykładów, szczególnie Bradley’a w numerze wrześniowo-październikowym 1994r, Schaefera – listopadowo-grudniowym 1994r, oraz Nicholi – styczniowym 1998 r. (www.leaderu.com/menus/publications.html ).

 

Sugerowana bibliografia (w języku angielskim)

Anderson, Paul. Professors Who Believe: The Spiritual Journeys of Christian Faculty. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1998.

Edgar, William. Reasons of the Heart: Recovering Christian Persuasion.
Grand Rapids, MI: Baker. 1996.

Geisler, Norman and William Watkins. Worlds Apart.
Grand Rapids, MI: Baker. 1989.

Johnson, Phillip. Reason in the Balance.
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1995.

Malik, Charles. A Christian Critique of the University.
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1982. Chapters 1-3 are reprinted in The Real Issue, February 1999 (www.leaderu.com/menus/publications.html).

Malik, Charles. "The Intellectual and Spiritual Crisis of the University," Truth Journal
, Volume 1, 1985 (www.leaderu.com/menus/publications.html).

Marsden, George. The Outrageous Idea of Christian Scholarship.
New York, NY: Oxford University Press. 1997.

Marsden, George. The Soul of the American University.
New York, NY: Oxford University Press. 1994.

Monroe, Kelly. Finding God at Harvard: Spiritual Journeys of Thinking Christians.
Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House. 1996.

Nash, Ronald. Worldviews in Conflict: Choosing Christianity in a World of Ideas.
Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House. 1992.

Pearcey, Nancy R. and Charles B. Thaxton. The Soul of Science: Christian Faith and Natural Philosophy
. Wheaton, IL: Crossway Books. 1994.

Sire, James. The Universe Next Door.
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1988.

Zacharias, Ravi. Can Man Live Without God?
Dallas, TX: Word Publishing. 1996.


Podjęte działania:

Zapisz tutaj konkretne działania, jakie chciałbyś / chciałabyś podjąć jako zastosowanie rozdziału “Światopogląd oparty na Piśmie świętym”.

 

(Powrót do początku)     (Następny rozdział)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface