WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

NEW '05 30.IV.2005

Dr Krzysztof Wojciechowski (AGH) – Przewodniczący Rady Programowej Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki - rozpoczyna obrady konferencji NEW’05 powitaniem i modlitwą. Obok zasiadają prof. Janusz Keller (SGGW) – Przewodniczący Rady Programowej Konferencji NEW ’05 (z lewej) oraz prof. Andrzej Hławiczka (PŚ) – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.


Prof. Karol Toeplitz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie): Sytuacje konfliktowe w etyce i sposoby ich rozstrzygania


Prof. Marek Pawlikowski (Zakład Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi): Dylematy etyczne w badaniach biomedycznych-próba usystematyzowania (fragmenty wykładu):

 

„Badania naukowe, jak każdy rodzaj ludzkiej działalności, podlega ocenie etycznej. Ocena ta musi być dokonana w pierwszym rzędzie w świetle osobistego systemu wartości badacza, a ponadto w świetle obowiązującego w środowisku naukowym konsensusu. Dynamiczny rozwój biologii i medycyny w drugiej połowie XX wieku i gwałtownie rozszerzające się możliwości ingerencji w organizm ludzki, a także (a być może zwłaszcza) zarysowujące się możliwości ingerencji w ludzki genom, spowodowały, że aspekty etyczne badań biomedycznych spotykają się z coraz szerszym i zrozumiałym zainteresowaniem. (...)

 

Mówiąc o ocenie etycznej badań biomedycznych należy stwierdzić, że są one zasadniczo ukierunkowane – co najmniej potencjalnie – na cele stanowiące tzw. dobro użyteczne (bonum utile), a mianowicie na poszerzenie ludzkiej wiedzy oraz zwiększenie możliwości zwalczania chorób oraz przeciwdziałania przedwczesnej śmierci. Poszukuje się technicznych możliwości osiągnięcia założonych rezultatów i ocenia bilans potencjalnych korzyści i ryzyka szkód, jednak ocena ta jest często dokonywana jedynie w wymiarze biologicznym.

Fundamentalnym założeniem wszelkiej oceny etycznej badań biomedycznych winno być to, aby owo bonum utile było zarazem dobrem godziwym (bonum honestum). Wymaga to, aby godziwe były nie tylko cele, ale także środki do nich wiodące, a w ich ocenie nie można ograniczać się tylko do wymiaru biologicznego i kryterium skuteczności, ale trzeba uwzględnić także wartości wyższego rzędu. (...)

 

W naszych czasach szczególnie często są rozpowszechniane nadinterpretacje wyników badań biomedycznych, bądź też nawet preparowane przez media. Oznacza to, że ogół społeczeństwa ma często do czynienia nie z oryginalną, ale wtórną, często zniekształconą i odpowiednio ubarwioną dla uzyskania posmaku sensacji, informacją o tych badaniach.”


Amy Myers (Baylor University, USA): The Integration of Christian Ethics and Human Cloning:

“Obecnie ilość sukcesów przy licznych próbach klonowania człowieka jest bardzo ograniczona - wiele embrionów ginie. Ponieważ ludzkie życie zaczyna się od poczęcia, procedury klonowania cechują się brakiem respektu wobec życia człowieka, respektu, który jak dotąd był w naszej tradycji utrzymywany. Klonowanie lub inne procedury eksperymentalne wykonywane na ludzkich embrionach niosą z sobą konieczne i nawet dobrowolne zniszczenie embrionu. Działając w taki sposób uczony uzurpuje sobie miejsce Boga, i nawet jeśli nie byłby tego świadomy, to ustanawia siebie panem przeznaczenia innych ludzi.”


Audytorium


Dyskusja panelowa: Etyka w polityce


Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w trakcie dyskusji panelowej (fragmenty wypowiedzi):


„Politycznie, ani w żaden inny sposób, nie da się podejmować decyzji w 40-milionowym kraju, która by nie uderzyła nikogo. Nawet najlepsze decyzje kogoś uderzają. Być może są wśród nas tutaj ludzie z terenów koszalińskiego, zielonogórskiego. Wiem, że są. Ile tam jest ludzi bezrobotnych od 15-tu lat, na terenach popegeerowskich?! Ale w czasie, gdy były PGR-y nasze sklepy były puste, a jak je zlikwidowaliśmy to w sklepach jest wszystko, wprawdzie dość drogo. To jest jednak kosztem miliona czy półtora miliona naszych rodaków, którzy od 15-tu lat nie mają pracy. I na pytanie czy mogliśmy tego nie robić, odpowiedź jest chyba jasna: musieliśmy to zrobić. Mimo, że bardzo bolejemy nad tym, że tak wielu naszych rodaków cierpi nędzę. (…)

 

Byłem na Ukrainie przez wiele dni pod koniec ubiegłego roku. Ukraińcy mówili: >>My nie chcemy, żeby u nas było tak jak w Niemczech. My chcemy, żeby u nas było tak jak u was, w Polsce<<. W ten sposób możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co się w naszym kraju dzieje i co się wydarzyło, pomimo wielu nieszczęść, które mamy dookoła i które widzimy. A więc sytuacja jest nieporównanie lepsza niż była 15 lat temu. Chociaż dla indywidualnych osób, tych najcenniejszych, indywidualnych istnień ludzkich, niepowtarzalnych, które są dla nas chrześcijan najważniejszą, największą wartością, to dla wielu z nich jest znacznie gorzej niż było 15 lat temu. To jest wielki dylemat nas wszystkich, życia społecznego, polityki także.” 


Doc. Anatolij Łysjuk (Katedra Politologii i Socjologii Uniwersytetu w Brześciu, Białoruś): Demoniczne pokusy władzy politycznej:


„Współczesną przestrzeń polityczną wypełnia duchowa wojna, ponieważ przestrzeń ta utkana jest z działań milionów ludzi, znajdujących się w strefie wpływu Boga i diabła. W tej sytuacji pryncypialne znaczenie ma znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można rozpoznać w polityce działanie Boga i działanie diabła. (…)

Bóg i diabeł w różny sposób postrzegają znaczenie polityki dla człowieka. Dla Boga człowiek jest wartością wyższą, stanowiącą podobieństwo i obraz Boga. Stąd zadaniem polityki i polityków jest służenie człowiekowi i ludzkości. Celem działalności szatana w polityce jest coś przeciwnego: społeczne i indywidualne poniżenie człowieka, lekceważenie jego praw i godności, pozbawienie go jego wolnej woli. (…) Dlatego im mniej wolnym czuje się człowiek we współczesnym społeczeństwie, tym bardziej triumfuje Lucyfer odczuwając pełnię swej władzy.” 

Prof. Mirosław Patalon (Pomorska Akademia Pedagogiczna): Wyzwania etyczne postmodernizmu:

„Mądrość polega na rozpoznawaniu i akceptacji zamysłów Stwórcy.”


Prof. Peter Kunzmann (LMU München): Biblical Antchropocentrism and Resposibility in Bioethics:

“Wiek XIX przyjął “czynienie sobie ziemi poddaną” jako usprawiedliwienie dla nieodpowiedzialnej eksploatacji ziemi. Po koniec XX wieku uznano to za rodzaj przekleństwa i wielu myślicieli religijnych zaczęło próbować odwrócić to stwierdzenie, co według mnie jest niemożliwe i w ogóle bezcelowe. Pozostawiliśmy naturę i aby odzyskać morale nie możemy po prostu wrócić jedynie do niej samej. (…) Wzięcie odpowiedzialności za świat zwierząt wymaga darów i zdolności, których nie można znaleźć w królestwie zwierząt. Aby wprowadzać moralne standardy postępowania wobec zwierząt należy najpierw przyjąć inny standard – uznania wyjątkowości człowieka. Musimy bowiem podjąć specyficzną - ludzką - odpowiedzialność za wszystko.”


 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface