WWW.CHFPN.PL

Moja droga do Boga

Prof. John Walkup

   Jako dziecko chodziłem do kościoła i uczyłem się religii chrześcijańskiej. W szkole średniej zacząłem odczuwać, że mojemu życiu brak wyższego celu. Zostałem kiedyś zaproszony na obóz młodzieżowy, na którym wykładowca mówił o osobistej więzi z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Było to dla mnie coś zupełnie nowego. Usłyszałem, że przez wiarę mogę poznać Boga osobiście, doświadczyć Bożego przebaczenia zła, które czyniłem - i otrzymać życie wieczne z Nim. Prosiłem wtedy Jezusa, by wszedł do mojego serca i przemienił mnie tak, jak będzie tego chciał.

   Jednak krotko potem poszedłem na studia i spędzałem większość czasu na nauce. Moje modlitwy były bardzo egocentryczne, miałem też jedynie kilku bliskich znajomych. Nie wiedziałem wiele jak młody wierzący może umacniać swoją wiarę. Chociaż Bóg pozwalał mi osiągać akademickie sukcesy których pragnąłem, nie dał ni osiągnąć prawdziwego szczęścia w tak płytkiej relacji z Nim - i wiedziałem, że czegoś w moim życiu brakuje.

   Gdy kontynuowałem studia na uniwersytecie Stanford poznałem moja obecną żonę Pat. Przedstawiła mnie ona swoim chrześcijańskim przyjaciołom, którzy aktywnie studiowali Pismo święte i wzrastali w swojej osobistej więzi z Jezusem. Radość i miłość, jakie widziałem w ich życiu, zrobiły na mnie silne wrażenie.  Zdałem sobie sprawę, że wiedza o Bogu jest czymś innym od osobistego poznania Boga, co było wspólnym pragnieniem Boga i moim. Pamiętam, jak prosiłem Go, by kierował moim życiem według Jego zamiaru.

   Gdy zacząłem częściej czytać Biblię i modlić się o Boże prowadzenie, odczułem na nowo Bożą miłość i radość w swoim życiu. Nawet gdy przechodziłem przez różne trudne doświadczenia na uczelni, Bóg nie zostawiał mnie samego i dotrzymywał zapisanych w słowie Bożym obietnic zaspokojenia moich potrzeb. Prowadził mnie przez kolejne etapy do zostania profesorem inżynierii elektrycznej na uniwersytecie Texas Tech.  Tutaj Bóg dał mi możliwość dzielenia się swoją wiarą z moimi studentami i kolegami. Niektórzy ze studentów wrócili po latach by podziękować mi, że dzieliłem się z nimi swoją wiarą w Jezusa. Mogłem też wiele razy w różnych krajach prowadzić wykłady zarówno na temat optycznych systemów obliczeniowych, jak też na temat wiary w Jezusa Chrystusa - przez służbę Christian Leadership Ministries. U wielu ludzi, widziałem duchowy głód, który, myślę, jest czymś uniwersalnym.

   Podsumowując, odkryłem że tak jak religia może być sterylna i niepociągająca - to fakt, że możemy mieć osobistą więź z żywym Bogiem, jest czymś bardzo pociągającym - i zdumiewającym! Wielu z was odkryło, że szukanie znaczenia i wartości przez studia, pracę, pieniądze czy relacje z ludźmi może rozczarować. Biblia jasno uczy, że prawdziwy sens życia możemy odkryć tylko wtedy, gdy przyjmiemy Boży dar przebaczenia, dawany nam dzięki ofierze, jaką Jezus złożył na krzyżu za każdego z nas. Jeśli nigdy do tej pory nie rozważałeś serio tego, co Jezus mówił o sobie, zachęcam cię gorąco by zrobić to dzisiaj i rozpocząć osobistą relację z Bogiem. Nigdy nie będziesz żałować tego kroku!

Prof. John F. Walkup jest emerytowanym profesorem i byłym dyrektorem Laboratorium Systemów Optycznych na uniwersytecie Texas Tech. Wraz z żoną Pat pracują w służbie Christian Leadership Ministries wśród pracowników uczelni w północnej Kaliforni. Mieszkają niedaleko od San Francisco w Danville, Kalifornia, USA.

e-mail: jwalkup@clm.org
(Powrót)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface