WWW.CHFPN.PL

Zdjęcia z konferencji - 25.VI

Zbigniew Mirek - Pomiędzy "Homo naturalis" a "Imago Dei"

Film Wpływ łaski na przywrócenie godności człowieka

Rozmowy podczas przerwy

Rozmowy podczas przerwy

Ewa Bareła - Informacja o programie "Kierunek kariery"

Przewodniczący Komitetu Programowego Julian Ławrynowicz

Ks. Sławomir Sosnowski - Modlę się, więc słyszę:
"jesteście synami Najwyższego" (Ps 82,6)

Marek Pawlikowski - Postęp medycyny w aspekcie godności człowieka

Dyskusja po wykładzie

Stanisław Waluś - Godność człowieka a zapłodnienie pozaustrojowe

Jan Wadowski - Problem godności człowieka
w cywilizacji naukowo-technicznej

Zbigniew Tynenski - Godność człowieka warunkiem koniecznym
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

Zdjęcie grupowe trzeciego dnia konferencji

Geoff Barnard - The Genom and the Origin of Man

Stephen M. Garrett - Human Dignity and the Imagination


WIECZÓR PANELOWY W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

KS. PROF. WŁODZIMIERZA SEDLAKA


Jarosław Świderski - moderator sesji

Janusz Sławiński - Godność człowieka - dignitas hominis

Marco Bishoff - Włodzimierz Sedlak and the Bioplasma Concept

Andrzej Szelmanowski - O godności uczonego chrześcijańskiego - wspomnienie sylwetki  ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
w setną rocznicę jego urodzin

Adam Adamski - Pojęcie natury ludzkiej świadomości w świetle fizyki kwantowej i bioelektroniki

Dagmara Olejarz - przedstawienie działań Fundacji
im. Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka

Tadeusz Zimiński - głos w dyskusji

 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface