WWW.CHFPN.PL

Naukowcy i Bóg - część druga

- Robert Marks

Motywacja?

Założenie #1: Niektórych naukowców charakteryzuje silna wiara w Boga. W niektórych przypadkach motywacja do badań naukowych wypływa po części z ciekawości odkrywania Bożego stworzenia i podziw dla niezwykłego piękna odkrywanych relacji.

"Nauka przybliża człowieka do Boga"
"Im bardziej badam naturę, tym bardziej jestem zdumiony dziełem Stwórcy. Bóg dał niezwykłe cechy swoim najmniejszym stworzeniom" -

- Ludwik Pasteur (1822-1895)
(John Hudsion Tiner, Louis Pasteur - Founder of Modern Medicine, Milford, MI: Mott Media, Inc., 1990, p.75.)

"Bóg objawi nam rzecz nigdy wcześniej nie objawione, jeśli włożymy nasze ręce w Jego" -

- George Washington Carver (1865-1943). Nazwał on swoje laboratorium "Mały warsztat Boga".
(Ethel Edwards, Carver of Tuskegee (Cincinnati, Ohio; Ethyl Edwards & James T. Hardwick, 1971) pp.141-42.)

 

Izaak Newton (1642 - 1727)
- "jedno z największych nazwisk w historii ludzkiej myśli"

Wkład Newtona w naukę:

- fizyka newtonowska
- rachunek różniczkowy
- prawo grawitacji
- optyka
- teleskop zwierciadłowy
- składniki światła białego

"W późniejszych wydaniach swoich prac naukowych Newton wyrażał silne poczucie Bożej opatrznościowej roli w naturze"
- Microsoft Encarta, http://www.newton.cam.ac.uk/newtlife.html

 

Nazwy pochodzące od Newtona:

Newton - jednostka siły;
Pierścienie Newtona;
Dwumian Newtona;
Prawo grawitacji Newtona;
Stała grawitacji Newtona: 6.672 59 × 10-11 m3 kg-1 s-2
Jabłko Newtona

Bóg obserwowany w naturze:

"Pełen piękna układ słońca, planet i komet mógł pochodzić jedynie z rady i panowania inteligentnej i potężnej Istoty"
- Izaak Newton cytowany według "Newton's Philosophy of Nature": Selections From His Writings (Hafner Publishing, 1953)

Z "Optics" Izaaka Newtona:
"Bóg na początku uformował materię w stałe, twarde, nieprzenikalne, ruchome cząsteczki o takich rozmiarach i postaciach, z takimi własnościami i o takich proporcjach względem przestrzeni, by najlepiej służyły celowi, dla którego On je uformował."

"Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone" - Apokalipsa 4,11

Newton o ateizmie:
"Ateizm jest tak bezsensowny i wstrętny dla ludzkości, że nigdy nie miał wielu wyznawców"
- Izaak Newton cytowany według Newton's Philosophy of Nature: Selections From His Writings (Hafner Publishing, 1953)

Michał Faraday (1791 - 1867)

"Praca naukowa Michała Faradaya położyła fundamenty wszelkiej późniejszej elektro-technologii"
 - Lenore Symons, starszy archiwista IEE, http://www.iee.org.uk/publish/faraday/faraday1.html

Wkład Faraday'a - ojca elektryczności w naukę:

- Prawo Faradaya;
- Odkrył indukcję elektromagnetyczną: (silniki, generatory, transformatory)
- Efekt Faradaya: "skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo rozchodzącego się w ośrodku, w którym istnieje pole magnetyczne, w kierunku linii sił tego pola"
- Odkrył benzen

Michał Faraday:

- zbudował pierwszy praktyczny silnik elektryczny;
- ukuł terminy:
- elektroda - anoda - katoda - elektroniczny

 

Nazwy pochodzące od jego imienia:

Farad - jednostka pojemności elektrycznej;
Stała Faradaya - F=96 485.309 C mol-1

Albert Einstein był oddanym wielbicielem Faradaya. Gdy jeszcze mieszkał w Berlinie, miał jego duży portret w swoim gabinecie. Później, gdy uciekł przed nazistami, ponownie powiesił portret Faradaya w swoim gabinecie w Princeton.  - "Michael Faraday: Father of Electronics", Ludwig Charles, 1978, Herald Press, Scottsdale, PA.

"Standard obowiązku Faradaya był nadnaturalny. Uformowany był on w pełni o to, co według niego było objawieniem woli Bożej w spisanym słowie - i przez całe jego życie jego wiara prowadziła go do wypełniania każdej litery tego słowa" - Dr Bence Jones - "The Life and Letters of Faraday". Popatrz również:   http://www.iee.org.uk/publish/faraday/faraday2.html

 

Faraday na temat rozróżnienia między wiedzą a mądrością:

   "Niestety! Jak zapewne głupim jest zostawić dom, zostawić tych, których kocham i którzy mnie kochają na okres czasu o niepewnej długości, ale na pewno długi - i który może rozciągnąć się na wieczność! I jakie są te wychwalane korzyści, które można zyskać? Wiedza. Tak, wiedza, ale jaka wiedza? Wiedza o świecie, o ludziach, o zachowaniach, o językach... Niestety! Jak poniżającym jest być uczonym, jeśli to umieszcza nas na poziomie łajdaków! Och, Ben, nie jestem pewien czy postąpiłem mądrze porzucając czystą i pewną radość dla takich dążeń"
- tęskniący za domem Michał Faraday w liście z Rzymu do przyjaciela Beniamina Abbotta podczas naukowej podróży po Europie, gdy był asystentem Sir Humphry'a Davy'ego.
 - "Michael Faraday: Father of Electronics", Ludwig Charles, 1978, Herald Press, Scottsdale, PA.

Faraday i nagrody:

Faraday odrzucił oferowane mu przewodniczenie Towarzystwa Królewskiego. Odpowiedział:

nie... "Muszę do samego końca pozostać prostym Michałem Faraday'em"

 

 

 

 

James.C. Maxwell

James Clerk Maxwell na koszulce studenta inżynierii elektrycznej:

I Bóg powiedział:

- i stało się światło.

"Dla każdego, czyja motywacja sięga poza to, co jest najbardziej wąsko praktyczne, warto zrozumieć równania Maxwella dla dobra jego duszy" - J.R. Pierce, Electrons, Waves and Messages, Hanover House, 1956.

"czy był bogiem ten, kto napisał te linie..."  - Ludwig Boltzmann - laureat nagrody Nobla z fizyki  - na temat równań Maxwella (cytując werset z Goethego)

"[równania Maxwella] mogą być docenione przez tych, którzy je rozumieją, na poziomie estetycznym" - Halliday & Resnick, Physics II, Wiley (1962)

"Sformułowanie równań Maxwella jest najważniejszym wydarzeniem od czasów Newtona" - Albert Einstein

James Clerk Maxwell:

"Jeśli chodzi o Faraday'a, jego głębokie badania natury wiązały się z głęboką religijną czcią dla pochodzenia natury" - Sir Joseph Lamor w notatkach biograficznych: " - James Clerk Maxwell, Matter and Motion, Dover, 1991

"Jedynym pragnieniem, jakie mogę mieć - to aby jak Dawid służyć mojemu pokoleniu według woli Boga i potem usnąć" - Maxwell (krótko przed śmiercią) - Lewis Campbell & William Garnet, The Life of James Clerk Maxwell, London 1882, p.309

"Wierzę, że głównym przeznaczeniem człowieka jest oddawać cześć Bogu i radować się Nim na zawsze" - James Clerk Maxwell Ian Hutchinson, MIT IAP Seminar: The Faith of Great Scientists, Jan 98

Dymitr Jegorow

- urodził się 22 grudnia 1869 roku w Moskwie, zmarł 10 września 1931 roku w Kazaniu. Pracował nad potrójnymi układami ortogonalnymi i powierzchniami potencjału, miał znaczący wkład w geometrię różniczkową. Pracował też nad równaniami całkowymi; jedno z twierdzeń teorii funkcji zmiennej rzeczywistej nosi jego imię.
W 1923 roku został wybrany przewodniczącym Moskiewskiego Towarzystwa Matematycznego;
Również w 1923 roku został dyrektorem Instytutu Mechaniki i Matematyki na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.

Kościół był prześladowany po rewolucji. Jegorow bronił go. W latach 1922-23 i potem znów w 1928 roku duchowni byli masowo zabijani. Jegorow starał się przeciwdziałać narzucaniu naukowcom marksistowskiej ideologii. W 1929 roku został zwolniony z funkcji dyrektora Instytutu Mechaniki i Matematyki oraz publicznie skrytykowany.

Został aresztowany jako "sekciarz religijny" i uwięziony. "Grupa inicjatywna" przejęła Towarzystwo Matematyczne w listopadzie 1930 roku. Jegorowa usunięto, potępiając go jako "reakcjonistę i człowieka kościoła" Jegorow podjął strajk głodowy we więzieniu i w końcu zmarł.

http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Egorov.html

Jan Kepler (1571-1630)

Prawa Keplera

1. Orbity planet są elipsami, ze słońcem w jednym z ognisk elipsy.

2. Linia łącząca planetę ze Słońcem (promień wodzący) zakreśla jednakowe pola w równych odstępach czasu.

3. Stosunek sześcianów wielkich półosi orbit planet do kwadratów okresu obiegu planet wokół Słońca jest jednakowy dla wszystkich planet.

"Przez całe swoje życie Kepler był głeboko religijnym człowiekiem. Wszystkie jego pisma zawierają liczne odniesienia do Boga; swoją pracę postrzegał jako wypełnienie chrześcijańskiego obowiązku zrozumienia Bożych dzieł. Był przekonany, że człowiek - jako stworzony na obraz Boga - jest zdolny do zrozumienia Wszechświata, który On stworzył. Co więcej, Kepler był przekonany, że Bóg uczynił wszechświat według matematycznego planu.
Gdy zapytano go, dlaczego zajmuje się nauką, Kepler odpowiedział, że w swoich naukowych badaniach pragnie uzyskać próbkę radości Boskiego Stwórcy w Jego dziele i uczestniczyć w Jego radości."

http://www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/history/kepler.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Kepler.html

(ciąg dalszy)

(powrót do poprzedniej części)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface