WWW.CHFPN.PL

Naukowcy i Bóg - część pierwsza

- Robert Marks

Mit o sprzeczności

   Dzisiejsze świeckie media oraz neo-modernistyczne środowiska akademickie przedstawiają prawdziwie naukowe badania jako wzajemnie wykluczające się z wiarą w Boga. Ci, którzy obiektywnie dążą do prawdy za pomocą metody naukowej, nie mogą - według tego poglądu - realistycznie utrzymywać wiary w żyjącego Boga. Ale takie postawienie sprawy jest sprzeczne z faktami. Zarówno dzisiaj, jak i w historii, wielu naukowców czerpie motywację do swej pracy z odkrywania precyzyjnego uporządkowania i wspaniałego powiązania elementów Bożego stworzenia. Wielu nie tylko badało stworzony wszechświat, ale dążyło do poznania Stwórcy i doszło do osobistego poddania Bogu przez przyjęcie ofiary Jego Syna. Przykłady tych, którzy w przeszłości przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, obejmują wielu gigantów nauki i technologii, włączając Izaaka Newtona - ojca klasycznej fizyki i współtwórcę rachunku różniczkowego, Michała Faraday'a - ojca inżynierii elektrycznej i Blaise'a Pascala - słynnego matematyka i wynalazcę pierwszych maszyn liczących. Mit o sprzeczności między nauką i wiarą nie ma ani uzasadnienia, ani podstaw.

 

Różne opinie:

 "Multiculturalism in the United States - Current Issues, Contemporary Voices" - wydawcy:
Peter Kivisto, Georganne Rundblad.

"Religijna różnorodność podobnie jak rasowa różnorodność ma ważne konsekwencje dotyczące tego, jakim społeczeństwem zamierzamy być. Przynajmniej niektórzy z Amerykanów są przekonani, że aby kraj mógł kwitnąć, musi mieć wspólną moralność. Dalej - wierzą oni, że religia jest najważniejszym źródłem przekonań moralnych. Jeśli oba te założenia są prawdziwe, to wynika z nich, iż społeczeństwa bez wspólnej religii - a takimi są na pewno obecnie Stany Zjednoczone - nie mogą mieć wspólnej moralności. Dla osób mających takie przekonania szereg amerykańskich problemów społecznych - takich jak wzrost ilości rozwodów czy popełnianych zbrodni - wynika z tego braku wspólnej moralności. Ale inni twierdzą, że te założenia nie są prawdziwe. Że tak naprawdę to najważniejszą wartością moralną Ameryki, tym co od początku różniło ją od Europy, jest jej uznanie tolerancji i zróżnicowania. Z tego względu fakt, że nie jesteśmy już wszyscy chrześcijanami, jest znakiem dojrzewania kraju, w którym ludzie potrafią żyć razem pomimo wiary w różne pojęcia o Bogu."

 

Co jest motywacją badań naukowych na uniwersytetach?

Poszukiwanie prawdy?

Czy dążenie do sławy?

Ilustracja - fragment listu:

"Drogi Robercie, dołączam plik opisujący krótką listę mojego wkładu w badania i pracę dydaktyczną z dziedziny optyki. Jeśli uważasz, że spełniam kwalifikacje do odznaczenia Esther Hoffman Beller, bardzo byłbym wdzięczny za list popierający moją kandydaturę do tego medalu. Proszę zwróć uwagę na to, że list musi dotrzeć do adresata do 1 października - na adres:

Optical Society of America
Communications Dept.
MS 112, 2010 Massachusetts Avenus. 
NW Washington, DC 20036-1023
Fax: 202-416-6134
awards@osa.org

Dziękuję z góry.

Dołączony plik: "Propozycja kandydata do odznaczenia Esther Hoffman Beller.doc"

Druga ilustracja:

   E-mail od rady nadzorczej Stowarzyszenia IEEE dotyczący funkcjonowania komisji nagród (1999r.): "Nie słyszałem nigdy o komisji nagród, w którym członkowie przyznają sobie nawzajem nagrody czy odznaczenia. Nie neguję tego, że członkowie komisji mogą zasługiwać na nagrodę, ale sam fakt przynależności do niej powinien wykluczyć możliwość przyznania nagrody danej osobie"

Komisja Nagród przyznawała odznaczenia swoim własnym członkom!

Skromne zdanie uczonych na swój własny temat:

U.S. News & World report podaje, że wyniki ankiety przeprowadzonej wśród profesorów uczelni pokazały, że 94% ankietowanych ocenia jakość swojej pracy jako lepszą od przeciętnego współpracownika.

 

Szukanie sławy na drodze badań naukowych: ryzyko zawodowe?

"Największy stres słynnych naukowców:
kiedy uprawianie nauki prowadzi do samobójstwa"

 

Popełnili samobójstwa:

Emil Fischer (1852-1919)
Hans Fischer (1881-1945)
Ludwig Boltzmann (1844-1906)
Percy Bridgman (1882-1961)
Stanford Moore (1913-1982)
Alan Turing (1912-1954)

Główne czynniki:

- samotność - 50%
- choroba fizyczna - 47%
- powody polityczne - 42%
- depresja - 31%

Mniej znaczące czynniki:

- śmierć osoby bliskiej - 17%
- przepracowanie - 14%
- problemy biznesowe - 11%
- problemy z grantem - 8%
- problemy z administracją - 3%

"Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?"   - Jezus Chrystus

Molly Gleiser, chemik, założycielka organizacji "Suicide Prevention Among Scientists", Berkeley, Kalifornia. Richard H.Seiden, były profesor badań nad samobójstwami na Uniwersytecie Kalifornia, Berkeley.
The Scientist, Vol #4, page 21
www.the-scientist.library.upenn.edu/yr1990/nov/prof2_901126.html

Co dla niektórych jest motywacją w pracy naukowej?

Szukanie Boga?

1. Piękno stworzenia

2. Kto stworzył to piękno?

 

 

(ciąg dalszy)

(powrót)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface