WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

International Institute for Christian Studies

   International Institute for Christian Studies (także: Cooperative Studies Inc.) jest organizacją zrzeszającą wierzących pracowników nauki. Jej motto brzmi: To change a nation, Teach the leaders. To teach the leaders, Go to the university (By zmienić naród, kształtuj jego liderów. By kształcić liderów, idź na uniwersytet. [tłum. własne]). Celem organizacji jest sprawienie, by każdy student na świecie miał w trakcie swoich studiów okazję do spotkania przynajmniej jednego nauczyciela, który jest chrześcijaninem. Cel taki wyrósł z obserwacji wpływu, jaki na kolejne pokolenia, a przez to także na losy świata1 , mają myśliciele ideologii od chrześcijaństwa odległych - ateiści, agnostycy, sceptycy, materialiści, przedstawiciele odmiennych religii. Cytat z Howarda McClusky’ego („Można powiedzieć bez przesady, że ideologia, która zwycięży w wyższej edukacji danej nacji ostatecznie będzie określać jej umysły i dusze") stanowi myśl przewodnią celu IICS. Konieczne jest zatem kształtowanie liderów kierujących się chrześcijańskim światopoglądem. Trudno o lepsze miejsce do tego, niż wyższe uczelnie.

   IICS osiąga postawiony cel poprzez umieszczanie wysoce wykwalifikowanych chrześcijańskich nauczycieli akademickich różnych specjalności na stanowiskach uniwersyteckich poza ich rodzimym krajem. W chwili obecnej IICS ma 43 nauczycieli akademickich (głównie obywateli USA) uczących w 19 różnych krajach (m.in. Chinach, Nigerii, Ugandzie, Meksyku, anonimowych krajach Bliskiego Wschodu, Czechach, Litwie itp.). 4 kolejnych jest właśnie w trakcie osiedlania się, a kolejnych 16 czeka aktualnie na umiejscowienie. Profesorowie IICS reprezentują 37 różnych specjalności, 87 % z nich posiada stopień doktora, są z 9 różnych krajów (głównie USA i Kanada). Są to albo osoby, które decydują się związać na stałe z IICS i traktują to jako swoją misję i pracę, albo osoby, które decydują się wziąć urlop na swojej macierzystej uczelni, by poświęcić rok lub dwa na rzecz pracy w multikulturowym otoczeniu we współpracy z IICS.

    IICS stawia na wysoką jakość – zarówno w nauczaniu, w badaniach naukowych, jak i w świadectwie życia. Finansowana jest wyłącznie z datków, dbając przy tym o najwyższe standardy finansowe. W miarę swoich możliwości kształci swoich profesorów, opiekuje się nimi i pozwala osiągać doskonałość. Sam proces dydaktyczny i nauczanie jest wysokiej jakości, oparte na chrześcijańskiej pedagogice. Dba się przy tym także o spójność życia profesora IICS oraz wykonywanie swoich obowiązków w doskonałości, a tym samym pracuje się na „prawo do bycia wysłuchanym”.

    Jak słusznie zauważono, profesorowie IICS, jako „przybysze”, nie są dopuszczani do prac administracyjnych i stanowisk decyzyjnych (za wyjątkiem sytuacji bardzo długiego stażu), mają zatem małe możliwości wpływu bezpośredniego na kształtowanie się uczelni. Najlepsi do tego byliby wierzący profesorowie na swoich macierzystych uczelniach w swoich własnych krajach. W tym roku ruszyła zatem pierwsza edycja tzw. Global Scholars Program. Ideą tego programu jest kształcenie nauczycieli akademickich, pracujących na swoich macierzystych uniwersytetach, i opieka nad nimi tak, by osiągnęli doskonałość w nauczaniu i prowadzeniu badań oraz znakomitą reputację.

Grupa "Global Scholars" podczas tegorocznej konferencji "Vision" - drugi od prawej Autor

    Od wielu już lat IICS organizuje konferencję „Vision”, w lipcu w Kansas City. W tym roku konferencja ta miała miejsce od 15 do 17 lipca 2010, temat brzmiał: Chrystus, Kultura i Akademia. Wśród zaproszonych mówców byli apologeta Wiliam Edgar oraz islamistka, Christina Schirrmacher. Konferencja przyciągnęła ponad 160 osób, odbyło się 5 sesji plenarnych oraz wygłoszonych zostało około 50 referatów na sesjach równoległych. Odbyły się też spotkania regionalne (podział według kontynentów), spotkania z podziałem na dyscypliny naukowe z dyskusją o możliwościach adaptacji chrześcijańskiego światopoglądu wewnątrz dyscypliny.

     W posiadaniu ChFPN-u jest jedna z ostatnich książek napisanych przez osoby związane z IICS: „Teaching in a distant classroom” (Teri McCarthy i Michael Romanowski). Stanowi ona dobry podręcznik nauczania w multikulturowym otoczeniu oraz także przedstawienie filozofii działania IICS. Chcących otrzymać tę książkę prosimy o skontaktowanie się z nami.

    Strona internetowa IICS: www.iics.com oraz www.coopstudies.org

Maciej Malaczewski


1   Sztandarowym przykładem jest tutaj Osama Bin Laden, który nie słynął ze swojej gorliwości i fanatyzmu do czasu spotkania w trakcie swoich studiów niezwykle wpływowego nauczyciela skrajnych form islamu.

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface