WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

ZAPRASZAMY NA VIII KONFERENCJĘ
 cyklu NAUKA-ETYKA-WIARA

Działanie Boga w świecie - perspektywa interdyscyplinarna

Będlewo koło Poznania
11 - 14 czerwca 2020 roku

Prosimy zarezerwować sobie ten termin, więcej informacji w późniejszym terminie.


ZAPRASZAMY NA XIV KONFERENCJĘ
 "BRYZA"

18-28 lipca 2019r.
Niedźwiedź koło Mszany Dolnej
(pomiędzy Gorcami i Beskidem Wyspowym)

- zapisy już rozpoczęte!

 Celem konferencji "Bryza" jest połączenie odpoczynku z umocnieniem wiary, pogłębieniem wiedzy na temat wzajemnych współzależności między nauką i wiarą, rozwojem umiejętności zawodowych i budowaniem wzajemnych relacji między wierzącymi pracownikami uczelni z różnych ośrodków akademickich. Dla osiągnięcia tych celów program konferencji pozostawia dużo czasu wolnego, przeznaczonego m.in. na wspólne wycieczki.

Dokładniejsze informacje o konferencji i zapisach >>>>> 


POPRZEDNIA, XIII KONFERENCJA "BRYZA"

19-29 lipca 2018r
Marianówka koło Bystrzycy Kłodzkiej.
Dokładniejsze informacje:  
>>>>>Monografia
 Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
Zainteresowanych jej nabyciem prosimy o kontakt mailowy: kontakt@chfpn.pl

Spis treści oraz teksty rozdziałów >>>>>


 Spotkania z wykładem, które odbyły się ostatnio:

21.I.2019r., RADOM
Dr hab. inż. Mirosław Rucki
Naukowe podejście do Cudu Eucharystycznego
w świetle medycyny, fizyki kwantowej i teologii
Wydział Nauk Ekonomicznych i Pawnych UTH
ul. Chrobrego 31a, sala 110

(W numerze 3 za 2018 rok czasopisma "Teologia i człowiek" ukaże się artykuł na ten sam temat, którego współautorami są specjaliści z zakresu patomorfologii, teologii i fizyki kwantowej. Link do czasopisma: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TiCz/issue/archive )

9.I.2019r., POZNAŃ
dr hab. Paweł Foralewski
O pewnym "narodzie" - kilka uwag na temat książki Shlomo Sanda
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kampus Morasko
Umultowska 87, sala B3-38

12.XII.2018r., POZNAŃ
dr Natalia Zimniewicz
Doktryna kościoła katolickiego w kalkulacjach  ekonomicznych spółek medialnych
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kampus Morasko
ul. Umultowska 87, sala B3-38

9.XII.2018r., RADOM
dr hab. Jerzy Grzybowski
Naukowa analiza świadectw zmartwychwstania
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH
ul. Chrobrego 31a
(spotkanie organizowane wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim w Radomiu)

26.XI.2018r., RADOM
dr hab. inż. Mirosław Rucki
Ile w człowieku jest z małpy. Krytyczne spojrzenie na hipotezę darwinistyczną w świetle dzisiejszej wiedzy
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH
ul. Chrobrego 31a
(spotkanie organizowane wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim w Radomiu)

21 XI. 2018r., POZNAŃ
 prof. dr hab. Andrzej Urbaniak
Nauczyciel akademicki a wychowanie
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kampus Morasko
ul. Umultowska 87, sala B3-38

X. 2018r., POZNAŃ
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Przyczynowość wsteczna
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kampus Morasko
ul. Umultowska 87, sala B3-38


VII KONFERENCJA
 z cyklu NAUKA-ETYKA-WIARA

Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne

Będlewo koło Poznania
31 maja - 3 czerwca 2018r

(Strona internetowa konferencji >>>>>)


  Monografia
 Nauka i wiara - wyzwania przyszłości

Książka zawiera materiały z konferencji "Nauka-Etyka-Wiara 2015"
Zainteresowanych jej nabyciem prosimy o kontakt mailowy:
kontakt@chfpn.pl

Spis treści: (teksty poszczególnych rozdziałów umieszczone są w dziale "Lektury")

Dariusz Badura - Wstęp

 

Część I. Z perspektywy historii. 

Michael Abdalla - Konspiracyjna wizja historii w islamie. Etyka naukowa a przemilczanie faktów ludobójstwa 

Marek Jędraszewski - Jaka jest prawda? Między „Szkołą Ateńską” i „Dysputą o Najświętszym Sakramencie” Raffaella Santi a liberalną ironistką Richarda Rorty’ego

Jacek Salij - Intelektualny wkład Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju w świecie

Laura Suchostawska - Thoreau’s Approach To Nature: Between Transcendentalism and Science

 

 Część II. Problematyka etyczno-społeczna

Andrzej Kochański - Zapłodnienie pozaustrojowe i biotechnologia

Andrzej Napiórkowski - Inna Europa: w stronę innego chrześcijaństwa?

Anna Seredyńska - Różnorodność motywacji wolontariuszy hospicjum i ich zaangażowanie w pracę zespołu wolontariatu

Zofia Szafrańska-Czajka - Wyzwania bioetyczne i bioprawne w ujęciu prawno-socjologicznym na przykładzie prac nad ratyfikacją przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie

Jan Wadowski - Duch ponowoczesnego czasu: w świecie technokracji i marginalizacji społeczeństwa

 

Część III. Człowiek wobec Boga

Karolina Bogacz - Obraz tak zwanego duchowego przełomu utrwalony w dyskursie polskich protestantów pentekostalnych

Adam Cenian - Chrześcijanin w świecie – rola i wpływ wierzącego pracownika nauki na otoczenie

Julian Ławrynowicz, Maria Ławrynowicz - Spojrzenie na trzy podstawowe zagadnienia formacji etyczno-naukowej wierzących w średniowieczu i obecnie

Elżbieta Stawnicka-Zwiahel - Znaki jako „zagadywanie” Boga do człowieka w filozofii dialogicznej Martina Bubera. Izrael jako znak

Andrzej Zabołotny - Wpływ chrześcijan na świat według adhortacji „Evangelii Gaudium”

 

Część IV. Nauka i wiara - perspektywy

Richard Carhart - Can Science Regain the Ability to Include Supernatural Causes?

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - Fundamentalna zasada teorii kwantowej

Mirosław Rucki - Syndologia – wyjątkowa nauka

 

Dodatek. Świadectwo matematyka.

Mariusz Grządziel - O pojęciu ciągłości w teologii i matematyce


 

VI konferencja z cyku "Nauka-Etyka-Wiara":
NAUKA I WIARA - WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
Zamek w Rydzynie, 4-7 czerwca 2015r.


Uczestnicy konferencji NEW'15

   Celem konferencji NEW jest wymiana myśli na temat różnych aspektów relacji między nauką, etyką i wiarą. Organizowane są co dwa lata od 2005 roku. Poprzednia, w 2013 roku, dotyczyła możliwości i ograniczeń nauki, wcześniejsza (2011) - godności człowieka.

WIĘCEJ INFORMACJI O NEW'15   > > > > > 

 

 

<script src="http://cdn2.pollster.
 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface